Kết quả sau 3 năm xây dựng NTM ở Quản Bạ
Kết quả sau 3 năm xây dựng NTM ở Quản Bạ
.
11:58 | 09/01/2015

HGĐT- Có mặt ở Quản Bạ những ngày này, chúng tôi cảm nhận thấy sự mới mẻ từ các công trình, cơ sở hạ tầng; trong cách nghĩ, cách làm của người dân, từ đó có thể khẳng định: Cái nghèo dần lùi xa, sự no ấm dần hiện hữu, quê hương Núi Đôi đang chuyển dần sang một diện mạo mới.

.
.
.
.
.
.
.