Nhũ hoa
Nhũ hoa
.
16:59 | 10/07/2017

Nhũ đá có hình các cánh hoa tại hang động Lùng Khúy - Quản Bạ

.
.
.
.
.
.
.
.