Hà Giang
Hội thảo khoa học “Giảng viên Trường Chính trị tỉnh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” Hội thảo khoa học “Giảng viên Trường Chính trị tỉnh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”
BHG - Sáng 19.5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giảng viên Trường Chính trị tỉnh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5-2023). Tham dự có đồng chí: Phạm Sỹ Hùng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và đông đảo học viên.
Xem theo ngày
Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc
08:59, 04/05/2023
Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được gần nửa thế kỷ. Trong hành trình đó, vấn đề hòa hợp dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện nhất quán; được nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế công nhận. Đó là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc và phủ nhận.
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên
09:17, 27/04/2023
Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 
Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2023): Chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục phát huy sức sống mãnh liệt trong thời đại ngày nay
16:03, 22/04/2023
Chủ nghĩa Mác-Lênin (còn gọi là học thuyết Mác-Lênin) do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40 của thế kỷ XIX, được V.I.Lênin bổ sung, phát triển vận dụng thành công trong Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (năm 1917), mở đầu cho phong trào xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp cho nhân loại - xã hội xã hội chủ nghĩa, và tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Xây dựng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là sự phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
09:44, 29/03/2023
BHG - Từ những nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách khoa học về sự phát triển của xã hội loài người và các cuộc cách mạng tư sản trong thế kỷ XIX, C.Mác và Ăng ghen đã đưa ra “dự báo” về một xã hội tương lai mà trong xã hội đó “không có người bóc lột người”; từ “dự báo” đã trở thành hiện thực bằng sự ra đời của nước Nga Xô viết (năm 1917); nước Nga Xô viết vừa mới ra đời đã phải đối đầu với thù trong, giặc ngoài nhằm bóp chết nhà nước Xô viết. Trước tình hình đó, tháng 3.1921, V.I. Lênin đã ban hành và thực hiện “Chính sách kinh tế mới” (NEP) thay cho “chính sách cộng sản thời chiến”.
Cán bộ đảng viên phải học tập, rèn luyện, làm việc để phục vụ và tiến bộ kịp Nhân dân
08:24, 15/03/2023
BHG - Phục vụ Nhân dân, tiến bộ kịp Nhân dân có nội hàm rộng và sâu sắc. Đó là lòng tốt, trí tuệ, sáng kiến, anh hùng, khôn khéo, hăng hái, thông minh, sáng tạo, niềm tin, không tham nhũng, phụng sự Tổ quốc… Chỉ có tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân và học hành để tiến bộ kịp Nhân dân thì sự nghiệp cách mạng mới đi tới thắng lợi cuối cùng.
Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
12:56, 07/03/2023
BHG - Trong Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 Đảng ta xác định, xây dựng nền văn hóa Việt Nam bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật. Văn hoá dân tộc Việt Nam sẽ do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới; khẳng định ba nguyên tắc: “Dân tộc hóa”; “Đại chúng hóa”; “Khoa học hóa”.
Đoàn kết, đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước
09:37, 28/02/2023
BHG - Thời khắc Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết năm mới 2023 tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Lời chúc tết của Tổng Bí thư là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
Hà Giang luôn đảm bảo thực hiện chính sách tôn giáo và tự do tín ngưỡng
15:37, 12/02/2023
BHG - Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế còn khó khăn, đồng bào các dân tộc thật thà, chất phác, một bộ phận còn cả tin nên dễ bị lôi kéo, tác động bởi những thông tin lệch lạc, thiếu căn cứ. Trong khi đó, đời sống tín ngưỡng, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số khá đa dạng, một bộ phận dễ đặt niềm tin tinh thần vào đấng siêu nhiên hay những tôn giáo lạ, do đó có những người dân đã bị lừa gạt, tổn thương do nghe theo các đối tượng xấu trong sinh hoạt tín ngưỡng.
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
11:31, 03/02/2023
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, phản ánh đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Những kết quả trên đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, đất nước cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức...
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
18:47, 01/02/2023
BHG - Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngày 31.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023
12:53, 01/02/2023
BHG - Sáng 1.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. 
Thắp sáng ngọn lửa niềm tin trong mùa Xuân mới
10:07, 17/01/2023
BHG - Sau nhiều khó khăn, thử thách do đại dịch COVID - 19, năm 2022 nền kinh tế - xã hội đất nước phục hồi và phát triển vượt bậc. Bước vào Xuân mới Quý Mão 2023, có thể tự tin nói rằng những thành tựu đạt được của năm qua như lửa thử vàng, tạo đà cho năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
Chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo
20:52, 08/01/2023
BHG - Có thể thấy, một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta chính là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là việc ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Gần đây, nhân việc cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức phản động, nhà đài thiếu thiện chí với Việt Nam như Việt Tân, RFA…
Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ con đường đi lên CNXH 
23:01, 15/12/2022
BHG - Trong hệ thống lý luận soi đường của cách mạng Việt Nam, quan điểm về con đường đi lên CNXH là nội dung cơ bản, có tính định hướng cao và mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Việc cụ thể hóa con đường đi lên CNXH không chỉ làm rõ được mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta, bảo vệ tính đúng đắn khoa học của học thuyết Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động, bất mãn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.