Hà Giang
Ban Biên tập hiện nay Ban Biên tập hiện nay

BHG -  Ban Biên tập Báo Hà Giang có 2 đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập; Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập.

Xem theo ngày
TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ
16:36, 01/03/2017

Các đồng chí nguyên là TBT Báo Hà Giang qua các thời kỳ

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP QUA CÁC THỜI KỲ
16:23, 01/03/2017

Các đồng chí Phó tổng Biên tập qua các thời kỳ