Hà Giang
MULTIMEDIA
Quyện hòa văn hóa, ẩm thực và du lịch Quyện hòa văn hóa, ẩm thực và du lịch

Vừa qua, sự kiện Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang và Lễ hội văn hóa ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh ta. Sự kiện đặc biệt này đã tạo nhịp cầu nối giữa du khách trong nước và quốc tế với văn hóa của đồng bào các dân tộc Hà Giang. Ở đó, có sự gắn kết đặc biệt: Lấy văn hóa để phát triển du lịch và lấy phát triển du lịch để bảo tồn văn hóa, tạo ra các giá trị mới trong phát triển.