Những yếu tố giúp ông Trump có thể 'đảo ngược thế cờ' trước ngày bầu cử
Những yếu tố giúp ông Trump có thể 'đảo ngược thế cờ' trước ngày bầu cử
.
09:18 | 15/10/2020

BHG - Tiến sĩ Sheldon H. Jacobson cho rằng, hai tuần trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ là thời điểm mà mọi thứ bất ngờ đều có thể xảy ra.

.
.
.
.
.
.
.
.