Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad
Người Kurd ở Iraq bỏ phiếu đòi độc lập bất chấp phản đối từ Baghdad
.
14:00 | 25/09/2017

Theo kế hoạch, hôm nay (25/9), các điểm bỏ phiếu tại miền Bắc Iraq mở cửa vào lúc 4h giờ GMT, tức khoảng 11 giờ giờ Việt Nam.

.
.
.
.
.
.
.
.