Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?
Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?
.
09:12 | 22/08/2017

Nga dường như không có các phương tiện có thể gây ra áp lực đủ lớn buộc Triều Tiên phải thay đổi cách tiếp cận với chương trình hạt nhân.

.
.
.
.
.
.
.
.