Myanmar: Đảng của bà Suu Kyi bổ nhiệm quyền Phó Tổng thống, muốn lập chính phủ lâm thời
Myanmar: Đảng của bà Suu Kyi bổ nhiệm quyền Phó Tổng thống, muốn lập chính phủ lâm thời
.
11:22 | 11/03/2021

CRPH, tức Ủy Ban Đại Diện Hạ Viện Myanmar (Hạ Viện bị chính quyền quân sự giải tán) thông báo đã bổ nhiệm ông Mahn Win Khaing Than làm quyền Phó Tổng thống Myanmar.

.
.
.
.
.
.
.
.