Trump bác khảo sát về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục
Trump bác khảo sát về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục
.
09:55 | 17/07/2017

Tổng thống Mỹ công kích truyền thông và bác bỏ khảo sát mới, trong đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông thấp kỷ lục sau 6 tháng nhậm chức.

.
.
.
.
.
.
.
.