123
Tin tức - Báo Hà Giang điện tử
Trump bác khảo sát về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục
Trump bác khảo sát về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục
.
09:55 | 17/07/2017

Tổng thống Mỹ công kích truyền thông và bác bỏ khảo sát mới, trong đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông thấp kỷ lục sau 6 tháng nhậm chức.

.
.
.
.
.
http://s2.textlink.vn/plugin.php?NDM1/aHR0cDovL2Jhb2hhZ2lhbmcudm4vcXVvYy10ZS90aW4tdHVjLw==/textlink.html
.
.
.