123
Xây dựng nông thôn mới - Báo Hà Giang điện tử
Xã Du Già, nông thôn bao giờ... thực sự mới?!
Xã Du Già, nông thôn bao giờ... thực sự mới?!
.
08:49 | 19/04/2018

BHG - Xã Du Già được huyện Yên Minh chọn là một trong 4 địa phương điểm thực hiện xây dựng NTM. Tuy nhiên, sau 7 năm xây dựng NTM, Du Già mới đạt 5/19 tiêu chí. Nơi đây vẫn còn 750 hộ nghèo, chiếm gần 52%; trên 14 km đường liên thôn, nội thôn chưa được cứng hóa và còn lầy lội vào mùa mưa; 628 hộ đang sống trong nhà tạm, dột nát… Thực tại như vậy, bao giờ nông thôn Du Già… thực sự mới?!

.
.
.
 • Nhân dân xã Phương Độ chung tay đổi mới nông thôn Nhân dân xã Phương Độ chung tay đổi mới nông thôn
  08:07 | 19/04/2018

  BHG - Để thực hiện thắng lợi và nâng cao chất lượng NTM; thực hiện Đề án một triệu tấn xi – măng của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) luôn đoàn kết, trách nhiệm trong việc duy trì các tiêu chí NTM.Thực hiện mục tiêu bê - tông hóa đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", bà con nhân dân các thôn Chang, Lúp và thôn Tha đã nhiệt tình tham gia đóng góp ngày công, tiền bạc… Ông Trần Văn Len, Trưởng thôn Chang cho biết...

  .
 • Thanh niên Yên Minh xung kích xây dựng Nông thôn mới Thanh niên Yên Minh xung kích xây dựng Nông thôn mới
  08:05 | 19/04/2018

  BHG - Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Yên Minh đã tích cực chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM), xây dựng đô thị văn minh, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện.Đoàn thanh niên (ĐTN) Yên Minh hiện có 36 cơ sở Đoàn, trong đó có 18 Đoàn xã, thị trấn, 4 Đoàn trường học, 14 chi đoàn trực thuộc và 275 chi đoàn thôn bản, tổ dân phố với tổng số 13.134 ĐVTN. Trong thời gian qua, với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và xây dựng văn minh đô thị được các cấp Đoàn từ huyện đến cơ sở triển khai sâu rộng, nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm...

  .
 • Bắc Quang sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện - Kỳ 1: Đột phá về phát triển nông, lâm nghiệp - nông thôn Bắc Quang sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện - Kỳ 1: Đột phá về phát triển nông, lâm nghiệp - nông thôn
  17:15 | 20/04/2018

  BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra "3 đột phá'' và 5 nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển KT - XH. Những "đột phá" trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp...

  .
 • Tập trung hoàn thành Tiêu chí Thu nhập Tập trung hoàn thành Tiêu chí Thu nhập
  08:04 | 19/04/2018

  BHG - Thu nhập - một trong những tiêu chí rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Để đạt tiêu chí này, chính quyền địa phương và nhân dân 9 xã trong kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2018 của tỉnh đang tập trung các nguồn lực, tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngày 11.4.2017, UBND tỉnh có Quyết định số 592/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí xã NTN giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, để đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 phải đạt 28 triệu đồng/năm và tăng lên 36 triệu đồng/người/năm vào năm 2020...

  .
 • Hoàng Su Phì nỗ lực bứt phá từ xuất phát điểm thấp Hoàng Su Phì nỗ lực bứt phá từ xuất phát điểm thấp
  10:09 | 13/04/2018

  BHG - Là một trong những địa phương có xuất phát điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) thấp, những năm qua, huyện Hoàng Su Phì đã không ngừng phấn đấu, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án để tập trung nguồn lực xây dựng NTM. Từ sự tuyên truyền của chính quyền các cấp về mục tiêu, ý nghĩa xây dựng NTM nên đã tác động mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị...

  .
 • Tập trung nguồn lực giúp xã Lũng Cú đạt chuẩn Bộ tiêu chí Tập trung nguồn lực giúp xã Lũng Cú đạt chuẩn Bộ tiêu chí
  10:08 | 13/04/2018

  BHG - Theo kế hoạch, đến cuối năm nay xã Lũng Cú (Đồng Văn) sẽ "cán đích" xây dựng Nông thôn mới (NTM). Thực hiện thành công mục tiêu này, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú đang tập trung nguồn lực trên tinh thần việc dễ làm trước, khó làm sau, triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp. Trong đó, phát huy tối đa nguồn nội lực; bố trí nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; giao nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị của huyện, xã phụ trách, tìm giải pháp giúp đỡ các hộ dân thoát nghèo, thực hiện các tiêu chí khó.

  .
 • Yên Minh: Huy động nhân dân đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng xây dựng NTM Yên Minh: Huy động nhân dân đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng xây dựng NTM
  15:13 | 11/04/2018

  Tiếp tục triển khai quyết liệt Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) với sự lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đồng thời huy động sự hưởng ứng, đóng góp của người dân thông qua phương thức triển khai "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Trong Quý I.2018, huyện Yên Minh đã bê tông hóa được được 2.065m đường các loại; xây dựng được 5 nhà lớp học với tổng số 18 phòng học; kéo điện đến thôn Bản Uốc, xã Đông Minh; láng bó nền nhà 99 hộ; xây dựng 41 nhà tắm, 124 nhà vệ sinh, 49 bể nước và di dời, xây dựng 68 chuồng trại gia súc…

  .
 • Tuổi trẻ Bắc Quang chung tay xây dựng Nông thôn mới Tuổi trẻ Bắc Quang chung tay xây dựng Nông thôn mới
  08:43 | 04/04/2018

  BHG - Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ; thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Bắc Quang đã hăng hái tham gia phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM)", thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo NTM ở địa phương.

  .
 • Vị Xuyên nỗ lực thực hiện Đề án một triệu tấn xi – măng Vị Xuyên nỗ lực thực hiện Đề án một triệu tấn xi – măng
  17:09 | 03/04/2018

  BHG - Thực hiện Đề án một triệu tấn xi – măng của tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đưa ra những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

  .
 • Xã Xín Mần, 7 giải pháp hoàn thành 6 tiêu chí còn lại Xã Xín Mần, 7 giải pháp hoàn thành 6 tiêu chí còn lại
  17:06 | 03/04/2018

  BHG - Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Trong đó, xã Xín Mần (Xín Mần) đang cùng các địa phương khác nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, về đích NTM trong năm nay.

  .
 • Xã Đông Thành tập trung vào 3 tiêu chí cơ bản Xã Đông Thành tập trung vào 3 tiêu chí cơ bản
  08:27 | 28/03/2018

  BHG - Bí thư Đảng uỷ xã Đông Thành (Bắc Quang), Vi Việt Thắng cho biết, để hoàn thành xây dựng NTM, địa phương tập trung vào 3 mục tiêu chủ yếu: Tăng thu nhập, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng đời sống văn minh tại các khu dân cư.

  .
 • Xã Việt Vinh chú trọng huy động sức dân Xã Việt Vinh chú trọng huy động sức dân
  08:26 | 28/03/2018

  BHG - Mục tiêu phấn đấu của xã Việt Vinh (Bắc Quang) là hoàn thành trên 20 km đường bê - tông, làm sân vận động trung tâm, hoàn thiện chợ, tu sửa và nâng cấp điểm trường thôn Tân Mỹ, nhà văn hoá thôn... để về đích Nông thôn mới (NTM) cuối năm nay.

  .
 • Khởi sắc Nông thôn mới Quản Bạ Khởi sắc Nông thôn mới Quản Bạ
  08:22 | 28/03/2018

  BHG - Bộ mặt nông thôn huyện vùng cao Quản Bạ ngày càng khởi sắc, nhờ thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (NTM). Những con đường bê-tông trải khắp thôn, xã; giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Các chính sách hỗ trợ sản xuất đã, đang tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng ấm no.

  .
 • Thanh Đức, Xín Chải với những cung đường bê - tông nông thôn Thanh Đức, Xín Chải với những cung đường bê - tông nông thôn
  09:35 | 14/03/2018

  BHG - Thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Đức và Xín Chải (Vị Xuyên), tập trung thực hiện quyết liệt tiêu chí về Giao thông. Đến nay, những con đường trước đây gập ghềnh, lầy lội đã dần được phủ lên "tấm áo" bê – tông rộng, phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu hàng hóa, nâng cao mức sống cả về tinh thần và vật chất cho đồng bào.

  .
 • Nông dân xã Vĩ Thượng thi đua sản xuất giỏi Nông dân xã Vĩ Thượng thi đua sản xuất giỏi
  09:33 | 14/03/2018

  BHG - Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Vĩ Thượng (Quang Bình) đã thực hiện tốt công tác vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo động lực để hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

  .
 • Bắc Mê chú trọng chất lượng Chương trình xây dựng Nông thôn mới Bắc Mê chú trọng chất lượng Chương trình xây dựng Nông thôn mới
  09:29 | 14/03/2018

  BHG – "Cách đây mấy tháng, con đường này là đường đất nhỏ, hẹp đi lại rất khó khăn, đặc biệt những hôm trời mưa, đường lầy, xe không đi được. Nhưng nay, khi có dự án của Nhà nước về Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), sau 2 tháng đường sá đã thông thoáng, đi lại cũng dễ dàng, thuận tiện hơn…" – chị Hoàng Thị Liên, thôn Bản Loan, xã Yên Định (Bắc Mê) vui vẻ cho biết.

  .
 • Thành đoàn Hà Giang phát động Tháng Thanh niên 2018 Thành đoàn Hà Giang phát động Tháng Thanh niên 2018
  15:08 | 12/03/2018

  BHG - Ngày 11.3, Thành đoàn Hà Giang phối hợp với UBND xã Phương Thiện đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018 tại thôn Gia Vài (xã Phương Thiện). Đến dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo xã Phương Thiện; các đồng chí Bí thư Đoàn các xã, phường, các Chi đoàn trực thuộc và đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân xã Phương Thiện.

  .
 • Đồng Văn phát huy nội lực sức dân
  09:30 | 14/03/2018

  BHG - Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; thời gian qua, huyện Đồng Văn đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM). Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; nhân dân trong huyện đã tự nguyện đóng góp tiền, của, công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình xây dựng công cộng. Từ đó, góp phần tạo nên diện mạo mới cho huyện vùng cao Đồng Văn.

  .
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017
  09:01 | 01/03/2018

  BHG - Ngày 28.2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTGQ) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành phố. Dự tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

  .
 • Xuân về xã Nông thôn mới huyện Quang Bình Xuân về xã Nông thôn mới huyện Quang Bình
  08:22 | 22/02/2018

  BHG-Trong niềm vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2018, người dân các xã Nông thôn mới (NTM) huyện Quang Bình càng thêm vui, thêm phấn khởi khi đời sống ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc... Đến xã Yên Hà trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí Xuân, niềm vui đón Tết nơi đây càng thêm rộn ràng, phấn khởi hơn. Mùa Xuân năm nay như đến sớm hơn, bởi Yên Hà là xã thứ 5 của huyện Quang Bình được công nhận đạt chuẩn NTM ngay trước thềm năm mới Mậu Tuất.

  .
 • Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới
  17:21 | 28/02/2018

  BHG - Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới về lựa chọn các xã điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) từng giai đoạn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động ở các xã thuộc Đề án xây dựng NTM.

  .
 • Xã Linh Hồ nỗ lực xây dựng Nông thôn mới Xã Linh Hồ nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
  08:26 | 22/02/2018

  BHG - Những ngày đầu năm mới, khi sắc Xuân vẫn còn nhuộm thắm những cành đào; bà con nhân dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) đã tất bật trên các cánh đồng gieo trồng vụ Xuân. Không khí thi đua lao động, sản xuất ngập tràn khắp các thôn, xóm; người người, nhà nhà bàn chuyện làm đường bê – tông, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng Nông thôn mới (NTM) với niềm tin xã nhà sẽ "cán đích" NTM trong năm mới Mậu Tuất 2018.

  .
 • Điểm tô nét Xuân cho diện mạo nông thôn Mèo Vạc Điểm tô nét Xuân cho diện mạo nông thôn Mèo Vạc
  09:29 | 15/02/2018

  Xuân 2018 - Một mùa Xuân với bao ước vọng đang về khắp muôn nơi. Ở miền đá xám Mèo Vạc, không khí Xuân cũng tỏa khắp các bản làng. Ở đó, những cánh đào Phai đang bung mình khoe sắc bên những công trình mới. Dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) huyện Mèo Vạc đã thể hiện rõ vai trò tham mưu cho UBND huyện, tập trung nguồn vốn để tạo nên diện mạo nông thôn đổi thay.

  .
 • Quang Bình: Công bố xã Yên Hà đạt chuẩn Nông thôn mới - Thi sản phẩm Cam sành niên vụ 2017 - 2018 Quang Bình: Công bố xã Yên Hà đạt chuẩn Nông thôn mới - Thi sản phẩm Cam sành niên vụ 2017 - 2018
  09:00 | 06/02/2018

  BHG - Tối 5.2, tại xã Yên Hà, UBND huyện Quang Bình đã long trọng tổ chức Lễ công bố xã Yên Hà đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; đại diện các huyện bạn; lãnh đạo huyện Quang Bình; đại diện các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

  .
 • Yên Định phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đích Nông thôn mới Yên Định phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đích Nông thôn mới
  09:21 | 07/02/2018

  BHG - Là xã thứ 2 của huyện Bắc Mê thực hiện về đích Nông thôn mới (NTM). Với lợi thế là xã cửa ngõ của huyện, giáp với trung tâm thành phố Hà Giang và có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển KT-XH; cùng với đó, người dân có kinh nghiệm trong sản xuất và ý chí vươn lên làm giàu... Những thuận lợi này, đã trở thành bước đệm vững chắc để xã Yên Định hoàn thành về đích NTM trong năm 2018.

  .
 • Yên Hà hoàn thành các tiêu chí chuẩn bị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới Yên Hà hoàn thành các tiêu chí chuẩn bị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
  08:37 | 26/01/2018

  BHG - Trong những ngày đầu năm 2018, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Yên Hà (Quang Bình) đang khẩn trương hoàn thiện các công việc, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Xã Yên Hà được tỉnh, huyện lựa chọn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2017. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí NTM.

  .
 • Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Hảo Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Hảo
  09:18 | 07/02/2018

  BHG - Trong sắc Xuân chan hòa, Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) phấn khởi hơn khi Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục gặt hái được những thành quả to lớn trong thực hiện lộ trình phấn đấu về đích năm 2018.

  .
 • Sắc Xuân Nông thôn mới Phú Linh Sắc Xuân Nông thôn mới Phú Linh
  09:15 | 07/02/2018

  BHG - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, về thăm xã Phú Linh (Vị Xuyên), địa phương vừa được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NMT) vào tháng 12 vừa qua, khắp nơi đang rợp bóng cờ, hoa và băng rôn, khẩu hiệu. Người dân Phú Linh đón Tết năm nay với niềm vui, phấn khởi hiện rõ trên những khuôn mặt, trong từng nếp nhà và những nẻo đường bởi chủ trương xây dựng NTM của Đảng, Nhà nước đã giúp bộ mặt nông thôn của địa phương thực sự… mới!.

  .
 • Quang Bình tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa. Quang Bình tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa.
  14:36 | 25/01/2018

  BHG - Sáng 25.1, tại thôn Hạ, xã Bằng Lang, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Thường trực HĐND, UBND, cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện, xã Bằng Lang và đông đảo bà con nhân dân thôn Hạ. Thực hiện chủ trương của huyện Quang Bình về việc dồn điền, đổi thửa, sản xuất lúa chất lượng cao gắn với thu mua và chế biến nông sản giai đoạn 2016 – 2020.

  .
 • Vị Xuyên tổ chức Lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới tại xã Linh Hồ Vị Xuyên tổ chức Lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới tại xã Linh Hồ
  15:16 | 24/01/2018

  BHG - Sáng 24.1, tại thôn Lùng Chang (xã Linh Hồ), UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ ra quân phát động hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) đối với xã Linh Hồ. Đây là địa phương được huyện lựa chọn đưa vào kế hoạch đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

  .
 • Xây dựng NTM ở xã Tiên Yên - thành công từ các phong trào thi đua Xây dựng NTM ở xã Tiên Yên - thành công từ các phong trào thi đua
  11:19 | 24/01/2018

  BHG - Tiên Yên là xã có vị trí địa lý thuận lợi so với các xã khác của Quang Bình, với mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, diện tích đất canh tác khá lớn, nguồn nước ổn định, có thể thâm canh nhiều loại cây trồng và xây dựng những mô hình chuyên canh giá trị kinh tế cao; có khả năng phát triển nông nghiệp đa dạng, đặc biệt là phát triển các vùng nông nghiệp hàng hóa lớn như vùng lúa, vùng ngô, vùng lạc, vùng cam…

  .
 • Quyết Tiến nỗ lực thay đổi diện mạo nông thôn Quyết Tiến nỗ lực thay đổi diện mạo nông thôn
  09:09 | 24/01/2018

  BHG - Quyết tâm về đích Nông thôn mới (NTM), mang đến cho nhân dân các dân tộc ở xã Quyết Tiến có diện mạo nông thôn mới, hiện đang là mục tiêu phấn đấu của xã cửa ngõ Cao nguyên đá này.

  .
 • Lễ công bố xã Phú Lũng, huyện Yên Minh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 Lễ công bố xã Phú Lũng, huyện Yên Minh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017
  11:46 | 20/01/2018

  BHG - Chiều 19.1, UBND huyện Yên Minh tổ chức Lễ công bố xã Phú Lũng đạt chuẩn NTM năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Đồng Văn, Quản Bạ; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Yên Minh; lãnh đạo 18 xã, thị trấn trên địa bàn cùng đông đảo bà con nhân dân.

  .
 • Mỹ Tân -Thôn phát triển toàn diện ở xã Tân Quang Mỹ Tân -Thôn phát triển toàn diện ở xã Tân Quang
  09:19 | 24/01/2018

  BHG - Đầu năm mới 2018, chúng tôi có dịp về thăm thôn Mỹ Tân trong niềm vui khi xã Tân Quang vừa được tỉnh công nhận về đích xây dựng Nông thôn mới (NTM). Mỹ Tân hôm nay luôn tràn đầy nhựa sống, sôi động hơn hẳn vùng quê khác, khi những con đường bê-tông thẳng tắp dẫn lối vào từng ngôi nhà khang trang; nhiều mô hình kinh tế nở rộ và hơn 20% số hộ trong thôn có thu nhập từ vài chục đến trên 100 triệu đồng/năm.

  .
 • Lan tỏa Đề án Một triệu tấn xi – măng ở Hoàng Su Phì Lan tỏa Đề án Một triệu tấn xi – măng ở Hoàng Su Phì
  09:35 | 20/01/2018

  BHG - Qua gần một năm thực hiện "Đề án một triệu tấn xi-măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng Nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2017 – 2020"; nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã được xây dựng và hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo NÔNG thôn tại địa phương. Đây là chủ trương được người dân đồng tình, hưởng ứng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

  .
 • Yên Minh phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM năm 2018. Yên Minh phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM năm 2018.
  15:39 | 19/01/2018

  BHG - Sáng 19.1, tại xã Bạch Đích, UBND huyện Yên Minh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM năm 2018 và ký kết giao ước thi đua. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện; Phan Thị Minh, Phó Bí thư Hyện ủy, Chủ tịch UBND huyện...

  .
 • Mèo Vạc, xây dựng Nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân Mèo Vạc, xây dựng Nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân
  07:48 | 19/01/2018

  BHG- Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) đã làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Mèo Vạc, trong đó, có sự đóng góp to lớn của nhân dân qua việc hiến đất, góp tiền của, công sức,... xây dựng quê hương.

  .
 • Một thoáng Đông Hà Một thoáng Đông Hà
  07:48 | 15/01/2018

  BHG - Năm 2015, Đông Hà vinh dự trở thành xã đầu tiên của huyện Quản Bạ đạt chuẩn Nông thôn mới; hầu hết các tiêu chí cơ bản đều đạt theo quy định chung. Tại trụ sở làm việc, lãnh đạo xã Đông Hà cung cấp cho tôi nhiều vấn đề đáng lưu tâm cùng những "con số biết nói", trong đó có cả niềm vui và những điều băn khoăn, trăn trở.

  .
 • Xã Việt Lâm triển khai 2 tiêu chí bổ sung của tỉnh ... Xã Việt Lâm triển khai 2 tiêu chí bổ sung của tỉnh ...
  15:50 | 26/01/2015

  HGĐT- Xã Việt Lâm (Vị Xuyên) là một trong ba xã đầu tiên được tỉnh ta công nhận là xã điểm xây dựng thành công Chương trình Nông thôn mới (NTM).

  .
 • "Mèo Vạc, khởi sắc" giao thông nông thôn
  11:45 | 07/01/2015

  HGĐT- Cùng với việc huy động tối đa nội lực trong nhân dân, thì việc thay đổi nhận thức để người dân làm chủ thể trong xây dựng NTM được xem là sự "bứt phá" trong cách làm của huyện Mèo Vạc thời gian qua. Không khó để nhận ra những con đường mòn vượt núi được mở rộng và thêm nhiều đường dân sinh được hình thành, góp phần vẽ nên "bức tranh" nông thôn tươi sáng nơi miền đá nghèo.

  .
 • Xín Chải nỗ lực xây dựng Nông thôn mới Xín Chải nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
  11:48 | 07/01/2015

  HGĐT- "Trong nhiều năm qua, nhờ phát huy nội lực toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM), một số con đường ở xã Xín Chải (Vị Xuyên) đã được tu sửa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho người dân trong xã. Tuy nhiên để xây dựng Nông thôn mới (NTM), đặc biệt là làm đường bê - tông và xây dựng cơ sở hạ tầng thì còn rất nhiều điều phải lo lắng đối với một xã còn khó khăn về mọi mặt". Đó là chia sẻ của đồng chí Bồng Văn Ơn, Bí thư Đảng ủy xã Xín Chải.

  .
 • Giao ban Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I-2014 Giao ban Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I-2014
  16:26 | 07/04/2014
  Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận Hội nghị giao ban Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM quý I-2014.HGĐT- Ngày 7.4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng NTM quý I-2014 tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.
  .
 • Xây dựng NTM ở Xín Mần: Sự thay đổi về “chất” Xây dựng NTM ở Xín Mần: Sự thay đổi về “chất”
  08:01 | 09/04/2014
  HGĐT- Hết quý I, trên 86.000m2 đất được hiến, quyên góp trên 450 triệu đồng, mở mới 6.045m đường giao thông nông thôn, nâng cấp và kiên cố hóa 237.282m kênh mương, nạo vét trên 216.000m mương dẫn nước phục vụ sản xuất, kiện toàn lại 19 Ban quản lý và thành lập 181 tổ chỉ đạo “đổi mới” và tổ chức lại sản xuất theo quy mô hàng hóa để nâng cao đời sống nhân dân... “Hướng về cơ
  .
 • Phương Độ phấn đấu “về đích” trong năm 2014 Phương Độ phấn đấu “về đích” trong năm 2014
  08:04 | 09/04/2014
  HGĐT- Phương Độ là xã vùng ven của thành phố Hà Giang, mặc dù điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các cấp, ngành của thành phố, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân trong xây dựng Nông thôn mới (NTM)... đã tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực KT-XH của xã và
  .
 • Huyện Vị Xuyên đẩy mạnh làm đường giao thông trong xây dựng Nông thôn mới Huyện Vị Xuyên đẩy mạnh làm đường giao thông trong xây dựng Nông thôn mới
  08:03 | 17/04/2014
  HGĐT- Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Vị Xuyên đã từng bước đạt được các tiêu chí của chương trình, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn. Đặc biệt, tiêu chí về giao thông được huyện, các xã, thị trấn chú trọng huy động mọi nguồn lực trong nhân dân kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước đã, đang mang lại hiệu
  .
 • Kinh nghiệm tuyên truyền ở Quang Bình Kinh nghiệm tuyên truyền ở Quang Bình
  08:22 | 04/06/2014
  HGĐT- Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quang Bình được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức để mọi cán bộ và người dân nắm được mục đích của chương trình; hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện.
  .
 • Quang Minh với bốn mục tiêu then chốt Quang Minh với bốn mục tiêu then chốt
  08:24 | 04/06/2014
  HGĐT- Quang Minh là 1 trong 5 xã điểm của huyện Bắc Quang trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay chương trình đã thu được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, cơ bản hoàn thành bốn mục tiêu lớn: Điện - đường - trường - trạm.
  .
 • Năng động xã điểm Yên Định Năng động xã điểm Yên Định
  08:26 | 04/06/2014
  HGĐT- Là xã cửa ngõ của huyện Bắc Mê, Yên Định có lợi thế Quốc lộ 34 chạy qua, đồng thời là xã nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế của huyện, được chọn làm điểm xây dựng NTM, nên những năm qua, Yên Định nhận được nhiều quan tâm, đầu tư của các cấp để phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống người dân. Với phương châm mỗi thôn chọn “1 cây, 1 con, 1 việc” thực
  .
.
.
.
.
.