Hà Giang
Đảng bộ Công an tỉnh nâng cao chất lượng phát triển đảng viên Đảng bộ Công an tỉnh nâng cao chất lượng phát triển đảng viên
BHG - 100 quần chúng ưu tú được BTV Đảng ủy Công an tỉnh xem xét, quyết định kết nạp vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2021 đến hết quý I/2023. Kết quả trên cho thấy việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh.
Xem theo ngày
Xây dựng Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan trong sạch, vững mạnh toàn diện
09:44, 18/05/2023
BHG - Theo Chủ tịch Hồ Chi Minh, đảng viên là tế bào của Đảng, “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt, Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, (Đảng ủy phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) trong những năm qua đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, từng bước làm tốt công tác xây dựng Chi bộ, tạo tiền đề quan trọng để đảng viên, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ thôn, tổ dân phố
15:47, 11/05/2023
BHG - Cấp ủy Đảng các huyện, thành phố trong tỉnh luôn chú trọng và nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ thôn, tổ dân phố (CBT, TDP) trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ngày càng khẳng định vị trí và vai trò then chốt của CBT, TDP ở cở sở; đồng thời, trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân trên địa bàn.
Khẳng định vai trò của đảng viên nữ
14:40, 05/05/2023
BHG - Với khát vọng phát triển phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định công tác phát triển đảng viên (ĐV) nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là ở địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phụ nữ có cơ hội phát triển, quyền bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương và tuyên truyền sâu rộng hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Nỗ lực phát triển đảng viên ở xã vùng biên Pố Lồ
09:03, 04/05/2023
BHG - Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì) đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.
Bắc Quang chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
16:03, 03/05/2023
BHG - Đảng bộ huyện Bắc Quang hiện có 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số 10.982 đảng viên. Với số lượng đảng viên đông, địa bàn rộng nên Huyện ủy luôn chủ động, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật trong Đảng; xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm sát thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ huyện.
Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng, xây dựng nếp sống văn minh
21:12, 02/05/2023
BHG - Chỉ thị 09 và Nghị quyết 27 của cấp ủy tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang chỉ rõ: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh để nêu gương cho quần chúng làm theo”. Thấm nhuần quan điểm này, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Bắc Quang đã tiên phong, nêu gương sáng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Những người lính “hai vai”
09:52, 30/04/2023
BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính biên phòng, những người lính mang quân hàm xanh về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vùng biên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Hoàn thành chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, Đoàn của Agribank Chi nhánh Hà Giang về Trung ương
19:01, 28/04/2023
BHG - Nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), ngày 8.3.2022, Ban Bí thư ban hành Quy định 60-QĐ/TW, tiếp đó ngày 16.6.2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy trực thuộc rà soát, thống kê TCCSĐ và đảng viên của các ngân hàng thương mại đang trực thuộc cấp ủy địa phương; ban hành quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên; hướng dẫn thực hiện quy trình chuyển giao, tiếp nhận theo quy định.
Các chi, đảng bộ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
18:57, 28/04/2023
BHG - * Chiều 28.4, Chi bộ Báo Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xác định nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Hà Giang chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đảng viên trong Chi bộ Báo Hà Giang.
Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh các biểu hiện suy thoái
09:39, 26/04/2023
BHG - Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3.10.2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai sâu rộng đến các Chi, Đảng bộ cơ sở, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.
Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới
08:57, 26/04/2023
Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ
15:52, 25/04/2023
BHG - Sinh hoạt Chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của Chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ của từng đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng; bảo đảm cho Chi bộ và từng đảng viên thực hiện tốt chức năng, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chính vì vậy củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là việc làm thường xuyên, là nội dung quan trọng không thể thiếu ở các cơ sở Đảng để thực hiện công tác xây dựng Đảng.
Đảng viên Sình Dỉ Gai người “giữ hồn” cho làng
16:32, 22/04/2023
BHG - Đến với thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, hỏi người dân ở đây từ trẻ nhỏ tới người già ai cũng biết đến cái tên Sình Dỉ Gai. Anh không chỉ là trưởng thôn, mà còn được biết đến là người luôn gần gũi với mọi người, nhiệt tình và gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động của thôn. Đặc biệt hơn cả, anh là người đã “giữ hồn” cho làng, để hôm nay Lô Lô Chải được nhiều thị trường khách du lịch trong và ngoài nước biết tới.
Trường Chính trị tỉnh bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A55
12:36, 22/04/2023
BHG-Chiều 21.4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A55 (hệ tập trung) niên khóa 2022 - 2023.