Bắc Quang, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

08:02, 23/06/2023

BHG - Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 07- CTr/TU, ngày 10.3.2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7.1.2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”; Ban Chỉ đạo (BCĐ) QCDC ở cơ sở huyện Bắc Quang thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy liên quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đến 100% các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Quang kiểm tra tiến độ sản xuất – kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Nam Quang.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Quang kiểm tra tiến độ sản xuất – kinh doanh tại Cụm Công nghiệp Nam Quang.

Trong 5 năm qua, huyện Bắc Quang đã tổ chức tuyên truyền được 110 cuộc tại các cơ quan, đơn vị với 3.307 người tham dự và mở 4 lớp tập huấn với 196 lượt người tham dự. Cùng với đó, BCĐ thực hiện QCDC huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với kiểm tra việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được BCĐ quan tâm thực hiện. Năm 2022, BCĐ huyện đã kiểm tra đột xuất 2 công ty, 3 trường học, kiểm tra trực tiếp tại 9 trường học và 15 xã, thị trấn và các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. UBND huyện tổ chức kiểm tra lồng ghép cải cách hành chính, QCDC tại 10 xã, thị trấn đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn còn lại tự kiểm tra, báo cáo kết quả về BCĐ huyện. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện và hướng dẫn các tổ chức Đảng tiếp tục tập trung chỉ đạo, hoàn thiện trong việc ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ, việc niêm yết các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân địa phương, để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tiếp cận.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ huyện đã chủ trì, giám sát bằng hình thức nghiên cứu văn bản 9 cuộc; giám sát trực tiếp được 7 cuộc, nội dung giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phối hợp phản biện xã hội là 21 văn bản; phản biện bằng hình thức đối thoại trực tiếp được 4 cuộc với số lượng 304 lượt người tham gia. Hội LHPN huyện tổ chức được giám sát 2 cuộc về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU và Nghị quyết số 27-NQ/TU  của BCH Đảng bộ tỉnh. Tổ chức 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch Hội LHPN huyện với 128 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội Nông dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát được 10 cuộc, trong đó kiểm tra tại 10 xã và 20 chi hội; các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra được 118 cuộc...

Có thể khẳng định, BCĐ thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến; thái độ phục vụ nhân dân, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi; quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực hiện tốt và được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài, ảnh: Lương Minh Hằng (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát triển cây ăn quả trên vùng biên Nghĩa Thuận
BHG - Nghĩa Thuận là một xã biên giới của huyện Quản Bạ, nằm cách trung tâm huyện 20 km về phía Bắc. Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã mạnh dạn chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Hướng đi này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi diện mạo nơi phên giậu của Tổ quốc.
22/06/2023
Đồng Văn đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
BHG - Nâng cao năng suất, chất lượng và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu đã làm thay đổi phương thức và tư duy sản xuất trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
22/06/2023
Xây dựng Nông thôn mới gắn với du lịch
BHG - Phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Với phương châm đó, huyện Quản Bạ có nhiều giải pháp triển khai phát triển du lịch tại các địa phương trên địa bàn, một số mô hình đang phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập khá cho người dân.
21/06/2023
“Áo mới” thôn Ca
BHG - Từng là một thôn khó khăn nhất của xã nhưng với sự đoàn kết, cách làm sáng tạo của chính quyền địa phương và ý trí quyết tâm vươn lên của người dân, giờ đây thôn Ca, xã Vô Điếm (Bắc Quang) đã khoác lên mình một chiếc “áo mới” với những ngôi nhà sàn khang trang, điện lưới quốc gia thắp sáng, những tuyến đường đất lầy lội vào mùa mưa thay bằng những đoạn đường bê tông bằng phẳng, thuận tiện cho đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa.
21/06/2023