Hà Giang
Tăng cường sức đề kháng trước thông tin xấu độc Tăng cường sức đề kháng trước thông tin xấu độc
BHG - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời luôn chủ động nhận diện, đấu tranh và vượt qua các âm mưu, thế lực thù địch chống phá. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch tiếp diễn ở mức độ phức tạp hơn, đòi hỏi Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải tăng cường sức đề kháng trước các âm mưu chống phá, để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tiên quyết của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta.
Xem theo ngày
Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam
17:32, 14/08/2023
Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
15:21, 31/07/2023
BHG - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong việc nhận diện kịp thời chính xác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động,  tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
Công an tỉnh trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
16:49, 26/07/2023
BHG - Chiều 26.7, Công an tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Công an tỉnh Hà Giang năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa
11:34, 24/07/2023
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”
Mạng xã hội và trách nhiệm người dùng – Kỳ đầu: Nhận diện và cảnh giác trước những thông tin xấu, độc
10:18, 21/07/2023
BHG - Internet và mạng xã hội (MXH) đang thu hút ngày càng nhiều người sử dụng từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng xấu lợi dụng phát tán những thông tin xấu, độc, đặc biệt tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, phản động, với mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần có trách nhiệm trong việc sử dụng internet và mạng xã hội, nâng cao khả năng “tự miễn dịch” trước các thông tin xấu, độc, tích cực tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Họp Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
19:20, 20/07/2023
BHG-Chiều 20.7, Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 đã tổ chức họp hội đồng chung khảo Cuộc thi. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BTC Cuộc thi, chủ trì cuộc họp.
Họp Ban giám khảo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023
14:28, 10/07/2023
BHG - Sáng 10.7, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban giám khảo chấm các tác phẩm Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 tổ chức họp lần thứ nhất để thống nhất các nội dung.
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới
15:48, 06/07/2023
Tập trung dân chủ (TTDC) là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây luôn là mục tiêu công kích của các lực lượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, hòng phủ nhận nguyên tắc này, mưu toan phủ nhận bản chất của Đảng. Trước bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, khu vực thì việc kiên quyết bảo vệ và giữ vững nguyên tắc TTDC là vấn đề có tính chất “sống còn”, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
09:18, 04/07/2023
BHG - Mỗi lần Đảng, Nhà nước ta công bố việc xử lý, kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc cán bộ, đảng viên, những người có sai phạm nghiêm trọng, lập tức lại xuất hiện những luận điệu sai trái của những phần tử thù địch, cơ hội cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN và thành tựu phát triển của đất nước; gây mất niềm tin trong nhân dân. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nhân dân các dân tộc và cả hệ thống chính trị đang tập trung phòng, chống “giặc nội xâm”; vậy mà trên các trang mạng đâu đó vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng
Tin dân, dựa vào dân, làm hợp lòng dân thì mới đi tới thắng lợi hoàn toàn
16:16, 08/06/2023
BHG - Trong bài “Sao cho được lòng dân” đăng báo Cứu quốc ngày 12.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.
Hội thảo khoa học “Giảng viên Trường Chính trị tỉnh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”
11:12, 19/05/2023
BHG - Sáng 19.5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giảng viên Trường Chính trị tỉnh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5-2023). Tham dự có đồng chí: Phạm Sỹ Hùng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và đông đảo học viên.
Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc
08:59, 04/05/2023
Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được gần nửa thế kỷ. Trong hành trình đó, vấn đề hòa hợp dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện nhất quán; được nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế công nhận. Đó là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc và phủ nhận.
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên
09:17, 27/04/2023
Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 
Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2023): Chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục phát huy sức sống mãnh liệt trong thời đại ngày nay
16:03, 22/04/2023
Chủ nghĩa Mác-Lênin (còn gọi là học thuyết Mác-Lênin) do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40 của thế kỷ XIX, được V.I.Lênin bổ sung, phát triển vận dụng thành công trong Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (năm 1917), mở đầu cho phong trào xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp cho nhân loại - xã hội xã hội chủ nghĩa, và tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa.