Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Trong 2 ngày 29 - 30.5, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Xem theo ngày
Phát huy vai trò của Công an Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Kỳ cuối: Công tác Công an đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh
16:32, 20/05/2024
BHG - Luật CAND 2018 quy định CAND có vị trí, vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo phân công, phân cấp thẩm quyền, lực lượng CAND tỉnh Hà Giang có vai trò chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Công an những chủ trương, chính sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với các mặt công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh chính trị, an ninh văn hoá, tư tưởng, an toàn thông tin. Trực tiếp đấu tranh với các đối tượng có quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát huy vai trò của Công an Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Kỳ 2: Các loại hình quan điểm sai trái, thù địch phổ biến tác động vào địa bàn tỉnh
08:45, 17/05/2024
BHG - Với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, trên địa bàn tỉnh Hà Giang những năm qua, các luồng thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có dấu hiện tác động theo chiều hướng diễn biến phức tạp, biểu hiện đa dạng, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Qua theo dõi, nghiên cứu thực tiễn, xác định chúng thường tập chung vào 6 loại hình cơ bản.
Phát huy vai trò của Công an Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Kỳ 1: Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch
09:01, 14/05/2024
BHG - Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin, mạng xã hội dẫn đến việc tán phát, đưa tin giả, tin sai sự thật với các quan điểm sai trái, thù địch trở nên rất dễ dàng, độ lan tỏa rộng, thủ đoạn tinh vi, phức tạp, có sự “đan cài” khéo léo “thực giả lẫn lộn” nội dung xuyên tạc nhằm làm lung lay nhận thức, tư tưởng, niềm tin của quần chúng Nhân dân, thậm chí là cán bộ, đảng viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.
Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024): Chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
08:47, 28/04/2024
V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người. Ðối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng mà vẫn đang tiếp tục chỉ dẫn cho mỗi bước đi trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng
11:02, 17/04/2024
BHG - Thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt chúng lợi dụng “không gian mạng” hiện đang là một vùng đất mới để dựng lên những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công kích chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc… gây mất ổn định chính trị, xã hội, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, cần phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, tăng cường khả năng phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi tình huống trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Quy chế Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024
11:04, 26/03/2024

Ngày 18.3.2024, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 của tỉnh ban hành quy chế Cuộc thi. Để xem chi tiết nội dung quy chế, bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

Đảng và Nhà nước ngày càng khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
08:35, 19/03/2024

BHG - Thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam, chúng lợi dụng Internet và mạng xã hội, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc, phủ nhận công cuộc phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng, Nhà nước ta. Chúng cố tình không hiểu bản chất của tệ nạn tham nhũng là hiện tượng mang tính xã hội, là tệ nạn nhức nhối của tất cả các quốc gia trên thế giới, của các thể chế chính trị, mà tập trung quy chụp tham nhũng như chỉ có ở nước ta. 

Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của người dân bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
08:17, 11/03/2024

BHG - Thời gian qua, trên Internet và các trang mạng xã hội đã có nhiều bài viết xuyên tạc về quyền giám sát của người dân. Nội dung các bài viết cho rằng quyền giám sát của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xã hội mới chỉ nằm trên giấy, Nhân dân vẫn chưa có cơ hội thực hiện; đồng thời kêu gọi duy trì một xã hội dân sự. Thực tế, “Họ” đang cố tình không hiểu quyền giám sát của Nhân dân và kích động “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam.

“Tăng đề kháng” cho cán bộ, đảng viên để chống sự xâm nhập độc hại
19:48, 24/02/2024
BHG - Trong thế giới phẳng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động thực hiện “diễn biến hòa bình” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trên nhiều lĩnh vực, bởi vậy, ngoài việc nhận diện, đấu tranh quyết liệt, trực tiếp, mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải trang bị cho mình bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng để “miễn dịch” trước sự xâm nhập độc hại.
 Không thể xuyên tạc thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
10:18, 25/01/2024
BHG - Theo Sách trắng Tôn giáo Việt Nam năm 2023: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn dự Họp báo phát động Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024
15:34, 24/01/2024
BHG - Sáng 24.1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự còn có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024
10:36, 09/01/2024

Kế hoạch số 493 - KH/TU, ngày 4/1/2024,về việc tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

Bảo vệ Tổ quốc trên các phương tiện truyền thông mới
12:21, 12/12/2023

  ↵​​​​​​​BHG - Là một trong 20 quốc gia có số lượng người sử dụng internet cao nhất thế giới, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển tích cực nhờ ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ đến từ tội phạm công nghệ cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, chủ quyền quốc gia.

Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ 4.0
10:34, 16/11/2023

BHG - Cùng với báo chí truyền thống, môi trường số chính là sự kết hợp hoàn hảo để Báo Hà Giang phát huy vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ những thông tin tích cực, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.