Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023

18:33, 28/06/2024

Thông báo số 09-TB/HĐTD ngày 27/6/2024 về kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023, xem nội dung dưới đây:Thông báo số 09-TB/HĐTD ngày 27/6/2024 về kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023, xem nội dung dưới đây:

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

BHG - Nhằm thu hút đông đảo các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên tích cực tham gia sáng tác các ca khúc về Quốc hội và HĐND, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của nhân dân về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử; vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân thuộc Tiểu ban Văn hóa nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026) công bố Thể lệ Cuộc vận động. Báo Hà Giang điện tử trân trọng giới thiệu Thể lệ:

29/03/2024
Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang mời tham gia tư vấn lập hồ sơ các phần việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án
Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang mời tham gia tư vấn lập hồ sơ các phần việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án
28/05/2024
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hanh Kế hoạch số 595/KH/TU ngày 19/6/2024, về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, nội dung dưới đây:
26/06/2024
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023
Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang năm 2023
26/04/2024