“Lá chắn thép” ngăn ngừa điểm “nóng” “Lá chắn thép” ngăn ngừa điểm “nóng”
BHG - Ngày 18.2.2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy định trên được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, tạo thành “lá chắn thép”, không để khiếu nại đông người, đơn thư vượt cấp, hạn chế bức xúc kéo dài trong nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Xem theo ngày
Đẩy mạnh xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh
08:49, 19/07/2024
BHG - Công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Cùng với các công cụ, phương tiện tuyên truyền khác, tuyên truyền miệng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần truyền bá sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là sợi dây nối Đảng với Nhân dân, Nhà nước với công dân, Trung ương, địa phương với cơ sở, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuyên truyền là đem lại một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân làm”.
Phát huy vai trò đảng viên khu vực nông thôn
14:59, 03/07/2024
BHG - Phát huy vai trò “đảng viên đi trước”, các đảng viên ở khu vực nông thôn của tỉnh đã gương mẫu đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, trở thành tấm gương để quần chúng noi theo, qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở khu vực nông thôn ngày càng vững mạnh.
Mèo Vạc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
08:39, 03/07/2024
BHG - Huyện Mèo Vạc hiện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) có 92.810 người, chiếm 97,64% dân số. Những năm qua, Mèo vạc đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (CB) người DTTS, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng cường đoàn kết và đồng thuận giữa các dân tộc.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B122 và A59 (hệ tập trung)
13:20, 28/06/2024
BHG - Chiều 27.6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức tổng kết bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B122 hệ không tập trung. Dự bế giảng có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh và các học viên lớp B122.
Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng
10:34, 26/06/2024
BHG - Ngày 26.6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024. Tham dự có: Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ TT&TT; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước. Tại điểm cầu của tỉnh có: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Sở TT&TT, Hội Văn học Nghệ thuật; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.
Đồng Văn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên
17:54, 24/06/2024
BHG - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…”. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn luôn quan tâm, coi trọng công tác này. Từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Sáng mãi Huy hiệu Đảng
15:54, 01/06/2024
BHG - “Những người nhận Huy hiệu Đảng, mái tóc đều đã pha sương hoặc bạc trắng mái đầu nhưng khí tiết người đảng viên vẫn vẹn nguyên như phút giây tuyên thệ thiêng liêng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”. Chia sẻ của đảng viên Trần Thị Nhung, Chi bộ tổ dân phố 11, phường Minh Khai cũng là cảm xúc chung của rất nhiều đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Giang khi đón nhận Huy hiệu Đảng thiêng liêng.
Đảng viên tốt - Chi bộ mạnh
10:24, 29/05/2024
BHG - Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là vấn đề mang tính cốt lõi, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bắc Quang xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ngang tầm nhiệm vụ
08:55, 27/05/2024
BHG - Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được BTV Huyện ủy Bắc Quang xác định là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bởi đây chính là đội ngũ nòng cốt phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức
14:25, 14/05/2024
BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận 21) với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Bản Ngò nâng cao sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề
19:08, 09/05/2024
BHG - Cùng với việc thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng theo quy định của Đảng, thời gian qua các chi bộ trên địa bàn xã Bản Ngò (Xín Mần) còn thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề, nhằm khuyến khích sự sáng tạo của đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện.
“Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”: Kỳ cuối: Gỡ “rào cản” để “chắc móng, vững nền”
14:37, 05/05/2024
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Người, tỉnh ta đã lấy chi bộ là hạt nhân, đảng viên làm nòng cốt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để chi bộ thôn, tổ dân phố thực sự “bốn tốt”, xứng đáng là gốc rễ của Đảng.
“Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”: Kỳ 2: Những Bí thư chi bộ “7 dám, 3 hơn”
10:59, 03/05/2024
BHG - Hiện nay, tỉnh ta có rất nhiều Bí thư chi bộ (BTCB) thôn, tổ dân phố tiêu biểu. Họ luôn mang trong mình hành trang “7 dám, 3 hơn” trước Đảng, trước Nhân dân: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.
“Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”: Kỳ 1:  “Khuôn vàng thước ngọc” xây dựng nền móng của Đảng
11:24, 02/05/2024
BHG - Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” (CBBT) trong toàn Đảng bộ tỉnh. “Bốn tốt” không chỉ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy mà còn là “khuôn vàng thước ngọc” xây dựng nền móng của Đảng vững mạnh từ cơ sở.