Hà Giang

Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

10:18, 25/01/2019

BHG - Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

BTV

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy

BHG - Sau 3 năm triển khai Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện "Nói đi đôi với làm" đối với cấp ủy, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở trong tỉnh; các cấp ủy đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, qua đó phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên. 

31/12/2018
Cách làm mới trong xây dựng Đảng ở Quang Bình

BHG - Thực hiện Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", thời gian qua, Huyện ủy Quang Bình đã thống nhất giải thể chi bộ cơ quan 15 xã, thị trấn; chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về chi bộ thôn, tổ dân phố, nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

31/12/2018
Nhân thêm sức mạnh Đảng bộ thành phố Hà Giang

BHG - "Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng; một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi". Câu hát nhạc sỹ Phạm Tuyên cũng như lời tựa kết tinh cho thành quả công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Giang (TPHG) năm 2018. Song, để có được "mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi", toàn Đảng bộ thành phố đã thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS), thi hành kỷ luật trong Đảng.

31/12/2018
Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

BHG - Ngày 27.12, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng và đối thoại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ). Dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL và cán bộ, CCVC, NLĐ trong toàn Đảng bộ.

 

27/12/2018