Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thứ Năm, 27/12/2018, 14:55 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.12, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng và đối thoại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ). Dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL và cán bộ, CCVC, NLĐ trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Thay mặt Ban lãnh đạo Đảng ủy, đồng chí Lâm Tiến Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL đã thông tin: Tại hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong đó, nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.". Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Hội nghị cũng quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội…

Kết thúc Hội nghị, cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ, viết bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2019 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn ngành với chủ đề “Kỷ cương – Quyết liệt – Đột Phá – Hiệu quả”.  

Tin, ảnh: Lê Hải

.