Cách làm mới trong xây dựng Đảng ở Quang Bình

Thứ Hai, 31/12/2018, 12:05 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, Huyện ủy Quang Bình đã thống nhất giải thể chi bộ cơ quan 15 xã, thị trấn; chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về chi bộ thôn, tổ dân phố, nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Trước đây, các xã, thị trấn của huyện Quang Bình đều có chi bộ cơ quan; các chi bộ đã phát huy vai trò của đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song để nâng cao hơn nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố, Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức - Nội vụ huyện tham mưu các văn bản chỉ đạo, trình tự hướng dẫn giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về chi bộ thôn, tổ dân phố. Với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đến hết tháng 9.2018, các địa phương đã thực hiện xong việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn; bố trí, sắp xếp đảng viên về chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đảng viên xã Tiên Yên hướng dẫn nhân dân chăm sóc khoai tây vụ Đông.
Đảng viên xã Tiên Yên hướng dẫn nhân dân chăm sóc khoai tây vụ Đông.

Đồng chí Nguyễn Anh Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang khẳng định: “Sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã, 29 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ 9 thôn, mỗi thôn có ít nhất 1 đảng viên nằm trong BCH Đảng bộ xã. Chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn sẽ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vấn đề còn bức xúc ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối của đảng viên trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bản thân tôi tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tịnh, đây là thôn được lựa chọn làm điểm phát triển kinh tế toàn diện của xã năm 2019. Với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tôi đã định hướng chi bộ vận động bà con tập trung mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi theo Nhóm sở thích, chuyển đổi đất cấy lúa hạn hán sang trồng các loại cây khác. Nhiều vấn đề được trao đổi trực tiếp, giúp chi bộ chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể, từng bước đi vững chắc với đích đến là nâng cao mức sống cho nhân dân.

Cũng như các địa phương khác, 27 đảng viên chi bộ cơ quan xã Tiên Yên chuyển về sinh hoạt tại 6 thôn, họ thường xuyên sâu sát, gắn bó với nhân dân. Năm 2019, Đảng ủy xã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH là duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; bình quân lương thực đầu người đạt 740 kg; giá trị sản xuất đạt 114,5 tỷ đồng. Do đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên “Nói đi đôi với làm” là nền tảng khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi đảng viên, cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Công Sự, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quang Bình cho biết: “Trước khi giải thể, chi bộ cơ quan cấp xã có đảng viên là cán bộ, công chức ở nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau nên việc đánh giá, kiểm điểm đảng viên gặp khó khăn. Chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên khi kết thúc hoạt động của chi bộ cơ quan xã, thị trấn làm giảm từ 236 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xuống còn 221 chi bộ. Chi bộ thôn, tổ dân phố nơi đảng viên sinh hoạt phải giữ thông tin với cơ quan quản lý cán bộ, công chức để đánh giá đúng, thực chất chất lượng đảng viên. Giải thể toàn bộ chi bộ cơ quan cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng viên với nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Bài, ảnh: MỘC LAN

.