Hải quan Hà Giang vững vàng nơi cực Bắc

12:14, 13/09/2023

BHG - “Sở Thuế quan và Thuế gián thu” - tổ chức tiền thân của Hải quan Việt Nam ngày nay được ra đời chỉ 8 ngày sau khi đất nước giành độc lập đã khẳng định vai trò không thể thiếu của ngành thuế quan cách mạng khi đó và là lực lượng Hải quan ngày nay trong sự nghiệp bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh Tổ quốc.

Qua 78 năm xây dựng và trưởng thành (10.9.1945 – 10.9.2023), Hải quan Việt Nam có sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tạo nền tảng quan trọng để phát triển ngành Hải quan trong kỷ nguyên số. Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, người lao động Hải quan Việt Nam trên cả nước luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền và phát triển kinh tế của đất nước.

Cán bộ Hải quan Hà Giang kiểm tra thực tế hàng hoá xuất, nhập khẩu.
Cán bộ Hải quan Hà Giang kiểm tra thực tế hàng hoá xuất, nhập khẩu.

Cùng với sự phát triển của lực lượng Hải quan Việt Nam, Hải quan Hà Giang cũng có những bước trưởng thành vượt bậc rất đáng trân trọng và tự hào. Theo tiến trình lịch sử, Cục Hải quan Hà Giang trải qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào CBCC, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại, phù hợp, hiệu quả hơn gồm 2 đơn vị tham mưu thuộc Cục, 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu, 1 Đội Kiểm soát Hải quan và 1 Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có đủ phẩm chất chính trị, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa. Công tác quản lý hải quan có bước phát triển mới theo hướng hiện đại, Cục Hải quan Hà Giang đã thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa hải quan, đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy trình thủ tục hải quan; mọi vướng mắc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không còn tình trạng ách tắc chậm trễ.

Xác định cải cách TTHC là một trong các khâu đột phá trong các giải pháp để phát triển KT - XH của tỉnh cũng như nâng cao chất lượng công vụ của ngành Hải quan. Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng công vụ gắn với chuyển đổi số và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Cục Hải quan tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền đến CBCC, cộng đồng doanh nghiệp các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Giang và ngành Hải quan về công tác CCHC, nâng cao chất lượng công vụ gắn với chuyển đổi số; tích cực tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác CCHC một cách có hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) của các doanh nghiệp và tư thương; thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ và giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK, phương tiện vận tải, hành khách xuất, nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu kịp thời, thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật, đã thu hút hoạt động XNK, XNC, thương mại và kinh tế biên mậu phát triển đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích sản xuất xuất khẩu hàng hóa được cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đánh giá cao. Trị giá hàng hóa XNK năm sau đều cao hơn năm trước. Công tác kiểm tra thu thuế XNK nộp ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Trung ương và tỉnh giao được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Cục đã triển khai nghiêm túc thực hiện đúng luật thuế nhập khẩu, thuế nhập cảnh và Luật Quản lý thuế, các biện pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý thuế nợ đọng, thực hiện Đề án “nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, không để xảy ra thất thu thuế nên số thu hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, năm sau cao hơn năm trước, góp phần tăng thu cho ngân sách quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy được triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc có hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan. Hải quan Hà Giang đã làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Hải quan với các các lực lượng chức năng theo quy chế phối hợp đã ký kết; chủ động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm. Vì vậy, trong những năm qua không để xảy ra diễn biến tình hình phức tạp, điểm nóng các vụ buôn lậu lớn có tổ chức tại địa bàn hoạt động quản lý của Hải quan, các hành vi vi phạm đã được phát hiện xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, góp phần làm lành mạnh thị trường, bảo hộ sản xuất trong nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác kiểm tra sau thông quan được đẩy mạnh, có hiệu quả.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng của năm 2023, Cục Hải quan Hà Giang đã thực hiện thủ tục Hải quan cho hàng hóa XNK qua các cửa khẩu của tỉnh đạt tổng trị giá 212 triệu USD, thu thuế từ hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Hà Giang nộp ngân sách Nhà nước 111,86 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước. Đã phát biện bắt giữ 14 vụ vi phạm pháp luật về Hải quan và xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 47,6 triệu đồng.

Không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, Hải quan Hà Giang còn luôn đi đầu trong công tác xã hội, từ thiện; tích cực duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa - thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống và nghĩa cử cao đẹp trong mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Với phương châm “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”, các thế hệ CBCC Hải quan Hà Giang đang nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng hình ảnh người cán bộ Hải quan trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy – hiện đại.

Bài, ảnh: LƯƠNG DUYÊN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang quyết tâm đảm bảo nguồn thu ngân sách mức cao nhất
BHG - Năm 2023, Chi cục Thuế thành phố Hà Giang triển khai thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm sau dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thời tiết khô hạn kéo dài nên sản lượng điện của các nhà máy thủy điện giảm; các hoạt động giao dịch mua, bán bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dân giảm mạnh… điều đó ảnh hưởng lớn đến việc thu NSNN trên địa bàn.
31/08/2023
Cán bộ nêu gương, nhân dân đồng thuận
BHG - Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn cùng phương châm xuyên suốt “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở huyện Hoàng Su Phì đã khơi dậy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đem đến diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn của huyện.
31/08/2023
Hợp tác xã Nhật Minh hướng tới xây dựng sản phẩm Ocop
BHG - Hợp tác xã (HTX) Nhật Minh có trụ sở chính tại tổ 3 Xuân Hòa, xã Tân Quang (Bắc Quang) với ngành nghề kinh doanh, sản xuất và chế biến các sản phẩm trà lá, hoa Đu đủ, trà lá Vối, tinh dầu Sả, Bồ kết túi lọc, cao Bồ kết. Đây là những sản phẩm làm hoàn toàn bằng nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Bằng sự sáng tạo, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại nên sản phẩm của HTX hiện đã có mặt tại nhiều đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước; mang lại nguồn thu nhập khá, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
30/08/2023
Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế
BHG - Bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành, nhất là Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đồng Văn đã mạnh dạn vay vốn Agribank để mở rộng kinh doanh, phát triển sản xuất, chăn nuôi - trồng trọt. Từ nguồn vốn này, đã xuất hiện nhiều hộ vượt khó làm giàu, có thu nhập ổn định.
30/08/2023