Gỡ khó trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ở Đồng Văn

10:54, 14/09/2023

BHG - Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Đồng Văn đã và đang được các phòng, ban, các xã, thị trấn tích cực triển khai. Đối với chương trình trong giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đến nay, trong quá trình triển khai tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân để vùng dân tộc, miền núi thực sự có những chuyển biến rõ rệt, có những bước phát triển tiến bộ, đời sống đồng bào được nâng lên…

Hội Phụ nữ xã Sảng Tủng triển khai dự án Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hội Phụ nữ xã Sảng Tủng triển khai dự án Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, huyện Đồng Văn triển khai 10 dự án. Các dự án cụ thể như: Dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư được 53,366 tỷ đồng, đạt 51,24% kế hoạch. Trong đó, giải ngân chuyển nguồn được 10,929 tỷ đồng, đạt 50,41%; vốn giao năm 2023 được 42,438 tỷ đồng, đạt 51,46%. Đối với việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp được 30, 909 tỷ đồng, đạt 22,03%.

Thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ của chương trình MTQG, người dân xã Tả Lủng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập.
Thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ của chương trình MTQG, người dân xã Tả Lủng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập.

Trong quá trình thực hiện chương trình, các cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ giữa các địa phương, các phòng, ban chuyên môn, giữa các chương trình MTQG gắn với các kế hoạch, đề án trong phát triển KT-XH, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét. Huyện đã quyết liệt chỉ đạo trong việc tập trung nguồn lực của Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, liên kết sản xuất được phân bổ kịp thời, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Nhờ đó có nhiều đột phá về hạ tầng giao thông như: Hệ thống đường liên xã, liên huyện được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp thúc đẩy thông thương hàng hóa thuận lợi. Công tác Giáo dục - đào tạo được đổi mới và thực hiện toàn diện, cơ sở vật chất được đầu tư và chuẩn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì hiệu quả. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, kịp thời, đặc biệt là những hộ DTTS, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các địa phương, các ngành vẫn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn do việc giao vốn chậm; danh mục các dự án thuộc chương trình đặc thù hầu hết là dự án có quy mô nhỏ, số lượng danh mục dự án nhiều, trong quá trình thực hiện phát sinh việc điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục. Một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chưa ban hành hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, dẫn đến tình trạng vừa khó khăn cho địa phương trong xây dựng cơ chế chính sách, vừa gây ra sự chậm trễ và thiếu thống nhất trong các quy định triển khai chương trình. Thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư bị kéo dài và giảm sự linh động trong triển khai. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt…

Đồng chí Dinh Chí Thành, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Thực tế, trong năm 2022, huyện vẫn còn khá lúng túng trong nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của T.Ư và tỉnh, vì vậy chưa bố trí vốn đối ứng từ ngân sách huyện để thực hiện chương trình. Đến năm 2023, các hướng dẫn đã được ban hành cụ thể hơn. Đồng thời, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, hiện tại, các dự án, tiểu dự án đã và đang được thực hiện trôi chảy, có hiệu quả bước đầu. Đối với một số dự án triển khai chậm, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với địa phương chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ, có hướng dẫn cụ thể để cơ sở thực hiện dễ dàng hơn.

Ba Chương trình MTQG nói chung, Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng là một trong những chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân, vì lợi ích nhân dân. Những kết quả tích cực mà chương trình mang lại đã giúp đổi thay “bộ mặt” vùng cao, vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại cơ sở, rất cần có sự đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ những khó khăn để chương trình được thực hiện nhanh, hiệu quả, nhân dân được thụ hưởng sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cán bộ nêu gương, nhân dân đồng thuận
BHG - Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn cùng phương châm xuyên suốt “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở huyện Hoàng Su Phì đã khơi dậy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đem đến diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn của huyện.
31/08/2023
Thành phố Hà Giang quyết tâm đảm bảo nguồn thu ngân sách mức cao nhất
BHG - Năm 2023, Chi cục Thuế thành phố Hà Giang triển khai thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm sau dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thời tiết khô hạn kéo dài nên sản lượng điện của các nhà máy thủy điện giảm; các hoạt động giao dịch mua, bán bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dân giảm mạnh… điều đó ảnh hưởng lớn đến việc thu NSNN trên địa bàn.
31/08/2023
Hợp tác xã Nhật Minh hướng tới xây dựng sản phẩm Ocop
BHG - Hợp tác xã (HTX) Nhật Minh có trụ sở chính tại tổ 3 Xuân Hòa, xã Tân Quang (Bắc Quang) với ngành nghề kinh doanh, sản xuất và chế biến các sản phẩm trà lá, hoa Đu đủ, trà lá Vối, tinh dầu Sả, Bồ kết túi lọc, cao Bồ kết. Đây là những sản phẩm làm hoàn toàn bằng nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Bằng sự sáng tạo, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại nên sản phẩm của HTX hiện đã có mặt tại nhiều đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước; mang lại nguồn thu nhập khá, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
30/08/2023
Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế
BHG - Bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành, nhất là Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đồng Văn đã mạnh dạn vay vốn Agribank để mở rộng kinh doanh, phát triển sản xuất, chăn nuôi - trồng trọt. Từ nguồn vốn này, đã xuất hiện nhiều hộ vượt khó làm giàu, có thu nhập ổn định.
30/08/2023