123
Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Hà Giang 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Hà Giang 2017

Thứ Sáu, 09/02/2018, 15:50 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.2, Báo Hà Giang nhân được Thông báo Số 03/TB-HĐT ngày 7/2/2018 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Hà Giang 2017. Báo Hà Giang điện tử đang toàn văn Thông báo này.

Nội dung thông báo

.