123
Xín Mần dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Xín Mần dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

Thứ Sáu, 09/02/2018, 08:31 (GMT+7)

BHG-Dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất của nhân dân các dân tộc; năm 2017, phong trào thi đua (PTTĐ) trên địa bàn toàn huyện được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP, tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Những kết quả từ các PTTĐ, Xín Mần được tỉnh đánh giá cao và là huyện về Nhất toàn tỉnh trong năm qua.

Nhân dân xã Nàn Xỉn mở đường lên đỉnh núi Gia Long.
Nhân dân xã Nàn Xỉn mở đường lên đỉnh núi Gia Long.

Năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; ngay từ những ngày đầu năm, huyện Xín Mần đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động trọng tâm của cá nhân, tập thể; đồng thời phát động PTTĐ trên tất cả các lĩnh vực từ huyện đến xã, thị trấn và các thôn, bản; gắn với việc thực hiện nội dung, chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điển hình là PTTĐ trong lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công vụ. Từ những ngày đầu năm 2017, huyện đã đẩy mạnh CCHC, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và là huyện đầu tiên của tỉnh triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến từ huyện xuống các xã, thị trấn. Đến nay, hệ thống trực tuyến đã, đang phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc và giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống điều hành từ huyện đến cơ sở đã áp dụng và sử dụng hiệu quả ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản VNPT Ioffice. Qua đó, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từng bước được nâng lên, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại kịp thời. Theo đó, tỷ lệ văn bản ứng dụng trên môi trường mạng đạt 90%, số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” cấp xã, huyện, giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Hiệu quả từ PTTĐ CCHC đã thúc đẩy các PTTĐ khác, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thu chi ngân sách trên địa bàn. Kết thúc năm 2017, huyện Xín Mần đã hoàn thành đạt và vượt 59/71 chỉ tiêu HĐND huyện giao, 9 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch (KH). Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 43.008 triệu đồng đạt 111,3% KH. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 42.158,8 tấn vượt 102,5% so với KH. Đây là năm đầu tiên ghi nhận tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt mức trên 42 nghìn tấn. Phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức 150 đợt ra quân với hơn 17 nghìn lượt người tham gia phát động phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM đối với 18 xã. Nhất là tập trung triển khai hiệu quả Đề án 114 hỗ trợ xi – măng cho các xã được hơn 4 nghìn tấn để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn.

Bên cạnh đó, PTTĐ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới – đô thị văn minh”, bảo vệ AN - QP, lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được quan tâm, khuyến khích. Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng gương điển hình tiến tiến với nhiều hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, trong các buổi giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị... Qua đó, nhiều mô hình điển hình được tổ chức thành PTTĐ học tập và làm theo như mô hình nuôi bò sinh sản tại 3 xã: Cốc Rế, Chế Là và Bản Ngò. Mô hình Tổ hợp tác phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thôn, bản. Đây là một trong những mô hình mà Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Hiện, trên địa bàn huyện có 181 Tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp. Các mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại cũng được nhân rộng với 4 gia trại chăn nuôi gà tập trung ở các xã Bản Ngò, Tả Nhìu, Quảng Nguyên và Khuôn Lùng,  với quy mô mỗi gia trại có từ 500 đến 2.000 con; đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch trên địa bàn và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình chăn nuôi lợn, trâu, bò được người dân triển khai rộng khắp.

Từ các PTTĐ, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu là những tấm gương để các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo và được các cấp, ngành kịp thời khen thưởng. Năm 2017, huyện Xín Mần đạt giải Nhất trong phong trào thi đua trong các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, là tiền đề, động lực cho huyện tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trên các lĩnh vực trong những năm tiếp theo. 

Bài, ảnh: VĂN LONG

.