Ý nghĩa những số liệu "Thống kê"

Thứ Sáu, 09/02/2018, 10:03 (GMT+7)

Xuân 2018 - Đáp ứng yêu cầu thông tin, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền địa phương, với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả.

Phát huy những ưu thế của chi bộ như đội ngũ đảng viên được tăng cường, trẻ hoá, nhiều đồng chí có năng lực, nhiệt huyết với công việc, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý tốt, tiên phong, gương mẫu triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó, Cục Thống kê luôn bám sát và chủ động triển khai chư­­ơng trình công tác của Tổng cục giao và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND-UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Từ sự chỉ đạo của chi bộ, Cục Thống kê đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng; thực hiện đúng kế hoạch và phương án các cuộc điều tra, thống kê trong các lĩnh vực KT - XH. Đặc biệt, đã thực hiện tốt các cuộc điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp như: Tổng điều tra kinh tế 2017; điều tra, khảo sát thu nhập phân theo huyện, thành phố... Cục đã tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn điều tra viên trong việc chấp hành phương án điều tra, đặc biệt khâu thu thập thông tin tại địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong quá trình thu thập và xử lý thông tin thống kê.

Thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); xây dựng phương án, tổ chức điều tra khảo sát thông tin tính thu nhập bình quân phân theo huyện, thành phố... Các ấn phẩm Thống kê được biên soạn và phát hành đảm bảo về thời gian và chất lượng số liệu. Trong năm qua, đơn vị đã chỉ đạo và giúp Chi cục Thống kê các huyện Bắc Quang, Đồng Văn, Vị Xuyên, Quang Bình biên soạn và phát hành Niên giám thống kê cấp huyện năm 2016; tổ chức biên soạn và phát hành ấn phẩm “Hà Giang, KT - XH năm 2016”; hoàn thành 6 chuyên đề rà soát việc thu thập và tính toán đối với chỉ tiêu GRDP phục vụ Tổng cục Thống kê trong việc thực hiện Đề án khắc phục chênh lệch số liệu giữa T.Ư và tỉnh. Tài liệu này rất quan trọng, giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt được thông tin KT - XH của tỉnh và các tỉnh trong khu vực, từ đó có giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Công tác phổ biến thông tin thống kê tiếp tục được coi trọng, các tài liệu và ấn phẩm sau khi biên soạn được phổ biến rộng rãi đến các đối tượng người dùng. Năm 2017, Cục Thống kê tỉnh đã tích cực đưa các tài liệu lên trang thông tin của ngành, giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh giản, hiệu quả, triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động.

Bên cạnh đó, chi bộ luôn làm tốt  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng kế hoạch, tổ chức cho 100% đảng viên thực hiện cam kết “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Kết quả, năm 2017, đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đơn, thư khiếu lại, tố cáo liên quan đến tổ chức và cá nhân trong đơn vị.

Một mùa Xuân mới lại về, trong niềm vui chung, niềm hân hoan đón Xuân, mỗi cán bộ Cục Thống kê tỉnh lại tiếp tục công việc, hoàn thành những số liệu mới, góp phần phục vụ yêu cầu thông tin ngày càng cao của T.Ư và địa phương. 

LÊ HẢI

 

.