Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm

Thứ Ba, 04/12/2018, 17:46 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, chiều 4.12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp dành thời gian nghe trình bày một số Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và thực hiện công tác cán bộ về miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; biểu quyết thông qua danh sách các chức danh do HĐND tỉnh bầu sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp. Tham dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh...

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính và Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đã trình bày các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về: Phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2019; phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù tỉnh năm 2019; Quy định về số lượng, chức danh một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã; về thành lập Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng tỉnh; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; tổ chức lại và đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; Quy định một số nội dung và mức chi đặc thù; Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong chương trình làm việc, Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đàm Xuân Lan, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ấu Duy Quang, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ chế độ. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp. Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua danh sách 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chức danh sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Kỳ họp lần này.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chức danh sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Kỳ họp lần này.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa cảm ơn những đóng góp của các đồng chí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và chúc mừng bà Lại Thị Hương được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa ghi nhận những đóng góp của các đồng chí được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và chúc mừng bà Lại Thị Hương được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tin, ảnh: H.Ngọc – D.Tuấn

.