123
Các Khối giao ước thi đua tổng kết công tác năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Các Khối giao ước thi đua tổng kết công tác năm 2018

Thứ Tư, 28/11/2018, 10:35 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.11, Khối giao ước thi đua các Ban Đảng Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đại diện 9 cơ quan, đơn vị thành viên.

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối giao ước thi đua năm 2019 cho Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối giao ước thi đua năm 2019 cho Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Ảnh: Lê Hải

 

Năm 2018, Khối giao ước thi đua các Ban Đảng Tỉnh ủy đã ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức, phát động các phong trào thi đua của T.Ư, tỉnh gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; thực hiện tốt các phong trào thi đua theo Chương trình số 446 của UBND tỉnh về phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”… Bên cạnh đó, việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến được quan tâm; phát huy hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2019, Khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII… phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Hội nghị bầu Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng khối giao ước thi đua các Ban Đảng Tỉnh ủy năm 2019.

* Chiều 27.11, Khối giao ước thi đua Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 nhận Giấy khen.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 nhận Giấy khen. Ảnh: Phạm Hoan

Khối giao ước thi đua Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gồm 7 đơn vị; trong đó, có 2 đơn vị trực tiếp sản xuất và 5 đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Năm 2018, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phát động các phong trào thi đua theo từng mục tiêu, tình hình thực tế của đơn vị; tạo không khí sôi nổi, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nâng chất lượng cuộc sống cho người lao động. Tổng doanh thu của 7 đơn vị ước đạt 473,850 tỷ đồng; nộp ngân sách 63,320 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Phạm Hoan

Năm 2019, Khối giao ước thi đua Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, đảm bảo tăng thu nhập, thực hiện nghiêm chế độ cho người lao động…

Hội nghị bầu Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Giang làm Trưởng khối; đồng thời, ký giao ước thi đua năm 2019.

Lê Hải – Phạm Hoan

.