HĐND huyện Quang Bình tích cực đổi mới phương pháp hoạt động

Thứ Sáu, 10/03/2017, 18:08 (GMT+7)

BHG - HĐND huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ra 35 đại biểu, cơ cấu Thường trực HĐND huyện gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND huyện, 2 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện chuyên trách và 2 đồng chí là kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Trưởng ban Pháp chế. HĐND huyện gồm có 2 ban đó là: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, mỗi ban có 5 thành viên, Trưởng ban và thành viên hoạt động kiêm nhiệm, Phó ban hoạt động chuyên trách.

Các đại biểu HĐND huyện Quang Bình thăm mô hình phát triển kinh tế của một gia đình tại xã Vĩ Thượng.
Các đại biểu HĐND huyện Quang Bình thăm mô hình phát triển kinh tế của một gia đình tại xã Vĩ Thượng.

Ngay sau Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công, hoạt động của HĐND huyện Quang Bình tiếp tục có sự đổi mới, cải tiến theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Tại các kỳ họp thứ I và thứ II, các đại biểu đều tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, phương án của Thường trực HĐND, UBND và các ngành chức năng của huyện, trong đó dành nhiều thời gian để HĐND thảo luận, quyết định các giải pháp thúc đẩy phát triển KT – XH của huyện; tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề còn đang nổi cộm, bức xúc đang được cử tri quan tâm. Các nghị quyết đã được thông qua kỳ họp HĐND huyện đảm bảo chất lượng, có tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Sau kỳ họp các văn bản được chỉnh sửa theo nội dung cuộc họp nhất trí thông qua, hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp, ban hành Nghị quyết kỳ họp đúng thời gian quy định.

Điểm nổi bật nhất đó là hoạt động tiếp xúc cử tri, trong năm 2016, sau kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa III, các tổ đại biểu đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị ứng cử, với 60 hội nghị tại các thôn của 15/15 xã, thị trấn với 2.890 cử tri tham dự. Sau các buổi tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND huyện và Ban thường trực Ủ ban MTTQ huyện theo quy định. Qua tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu gửi về có 650 ý kiến, kiến nghị, trong đó 300 ý kiến thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn và 231 ý kiến, kiến nghị được các đại biểu HĐND huyện trả lời trực tiếp tại hội nghị, đa số các ý kiến trả lời được cử tri đồng tình và nhất trí cao; 124 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến UBND huyện giải quyết 86 ý kiến, trả lời 38 ý kiến. UBND huyện tiếp tục xem xét trả lời, giải quyết báo cáo đại biểu HĐND báo cáo với cử tri theo quy định hiện hành.

Cùng với hoạt động tiếp xúc cử tri, trong năm 2016, Thường trực, 2 ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát được 11 đợt, trong đó Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát được 3 đợt tại Phòng NN và PTNT, Chi cục Thuế, UBND xã Hương Sơn, Yên Hà, Tân Nam, Công an huyện; Giám sát tại UBND huyện theo kế hoạch. Nội dung giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và kết quả hoạt động của Công an huyện; công tác trồng rừng; công tác thu thuế và công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, công tác xây dựng cơ bản, việc thực hiện một số chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Cùng đó, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức giám sát được 4 cuộc, gồm giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về công tác giáo dục và đào tạo năm 2015 – 2016 tại Phòng Giáo dục, đào tạo, trường PTDT nội trú; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân năm 2015 tại phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai...  Ban Pháp chế tổ chức giám sát được 4 cuộc với các nội dung như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã, thị trấn. Các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát được 14 cuộc. Nhìn chung các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện trong năm qua được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện, phương thức giám sát đã được đổi mới đã làm rõ kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị... Bên cạnh đó, HĐND huyện đã tổ chức tiếp 40 lượt công dân tại huyện và 67 lượt công dân tại đơn vị ứng cử, các công dân đến đều bày tỏ nguyện vọng, có đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu về tranh chấp đất đai, chế độ học sinh bán trú dân nuôi... những vấn đề này đã được Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với những nỗ lực đó, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện Quang Bình đã góp phần tích cực vào việc phát triển KT – XH, đảm bảo AN-QP tại địa phương.

Hiến Chương

.