Đảng bộ xã Yên Hà chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế

Thứ Sáu, 10/03/2017, 18:01 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở xã Yên Hà (Quang Bình) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương.

Cán bộ, đảng viên xã Yên Hà luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương.  Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản của đảng viên Lê Thị Tuất ở thôn Tân Chàng, xã Yên Hà cho hiệu quả kinh tế ổn định. 			Ảnh: YẾN VŨ
Cán bộ, đảng viên xã Yên Hà luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản của đảng viên Lê Thị Tuất ở thôn Tân Chàng, xã Yên Hà cho hiệu quả kinh tế ổn định. Ảnh: YẾN VŨ

Đảng bộ xã Yên Hà hiện có 16 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 355 đảng viên (trong đó có 334 đảng viên chính thức và 21 đảng viên dự bị). Những năm gần đây, Đảng bộ xã Yên Hà luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng thông qua việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị và tổ chức; đồng thời đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về việc “Nói đi đôi với làm”...

Đảng bộ xã đã chỉ đạo tổ chức hợp nhất các chức danh bán chuyên trách xã từ 14 xuống còn 9 đồng chí và các thôn từ 12 xuống còn 7 chức danh hoàn thiện. Đồng thời, tích cực quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; công tác thanh, kiểm tra trong Đảng bộ. Trong năm qua, Đảng bộ xã kết nạp được 7 đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức cho 11 đồng chí; cử 11 đảng viên tham gia các lớp Trung cấp, Sơ cấp lý luận chính trị ở tỉnh, huyện; 211 lượt học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đảng, đoàn thể... Từ những việc làm đó, năm 2016 Đảng bộ xã Yên Hà tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

Song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Yên Hà xác định phát triển KT - XH là nhiệm vụ trọng tâm; thông qua việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, có định hướng, chỉ tiêu cụ thể phù hợp tình hình thực tế địa phương để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tăng cường thực hiện các chương trình, mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình hỗ trợ hộ nghèo thông qua hộ khá, giàu; phát triển nuôi lợn Móng Cái sinh sản được 7 hộ với 14 nái; chương trình đầu tư có thu hồi với tổng kinh phí hỗ trợ 122,5 triệu đồng; thành lập Tổ sản xuất cam VietGAP Thành Mới với diện tích 57,5 ha; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ dân vay trên 22 tỷ đồng...

Đồng chí Hồ Sỹ Ngật, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hà, cho biết: Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” trên địa bàn xã đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 19,9 triệu đồng/người/năm (tăng 2,36 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước); 99,5% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; 516 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”... Đặc biệt, trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, từ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện; xã Yên Hà đã xây dựng nhiều công trình thiết yếu. Huy động nhân dân đóng góp hơn 940 ngày công xây dựng 892,8 m đường bê-tông nông thôn và 75 m kênh mương; hoàn thiện công trình cầu bản thôn Chàng và thôn Chàng Mới... Hiện nay, xã đã cơ bản đạt 7/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Với phương châm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm”, Đảng bộ xã Yên Hà xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cung cấp cho cấp ủy Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tập trung lãnh đạo các Chi bộ triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã đề ra, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Yến Vũ

.