Đảng bộ huyện Mèo Vạc gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn

Thứ Tư, 13/06/2018, 08:21 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và lấy việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang làm định hướng phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên… Qua đó, đã giành được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, 100% các đồng chí trong cấp ủy từ huyện đến cơ sở, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch cá nhân theo tháng, quý, từ đó có căn cứ đánh giá cán bộ. Đồng thời, huyện chỉ đạo đăng công khai trên Trang thông tin điện tử huyện, xã và thông báo trên Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc “Nói đi đôi với làm” của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Hưởng ứng chủ trương của cấp ủy chính quyền huyện Mèo Vạc, nhiều hộ dân “hạ sơn” tại xã Pả Vi giờ đã ấm no hơn trước. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Hưởng ứng chủ trương của cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc, nhiều hộ dân “hạ sơn” tại xã Pả Vi giờ đã ấm no hơn trước. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều căn cứ vào vị trí việc làm, lựa chọn một hoặc nhiều nội dung để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo cho phù hợp. BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, mới phát sinh. Định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp với nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng và mới nảy sinh.

Trang Thông tin điện tử huyện mở chuyên mục “Gương người tốt, việc tốt”, “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, xây dựng phóng sự tuyên truyền về hoạt động của các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác; quảng bá qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí của các tác giả trong và ngoài huyện viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thực hiện Chương trình số 09 và Nghị quyết số 16 của BCH Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, khâu đột phá, quyết liệt về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ và đổi mới, nâng cao chất lượng của BCH, BTV, chi ủy chi bộ cơ sở”, giai đoạn 2017 – 2020 đươc triển khai hiệu quả. BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức dự họp, chấm điểm các cuộc họp BTV, BCH Đảng ủy và sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đây chính là dịp tập huấn thiết thực, cầm tay chỉ việc, đánh giá chất lượng, năng lực điều hành của các đồng chí đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ sở, thể hiện sự quyết liệt của các cấp, các ngành, người đứng đầu trong quản lý, điều hành và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ sự quyết liệt này, năm 2016, tỷ lệ giải ngân nguốn vốn theo Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh mới đạt 16 tỷ đồng, nhưng đã tăng lên trên 50 tỷ đồng năm 2017. Để việc giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết số 209 và 86 thêm phần hiệu quả, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết hỗ trợ nhân dân chuyển đổi một phần diện tích đất xấu, trồng ngô sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi bò hàng hóa. Cũng trong năm 2017, các cấp, ngành của huyện quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành gần 21 km đường bê - tông nông thôn theo Chương trình 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh. BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất ra chủ trương tiết kiệm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân tiết kiệm 1 nghìn đồng/ngày đóng góp vào Quỹ Xây dựng Nông thôn mới.

Công tác giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm. Trên cơ sở văn bản thỏa thuận với 2 huyện Phú Ninh, Nà Pô (Trung Quốc), huyện Mèo Vạc đã ký biên bản thống nhất về quản lý lao động, tính đến hết tháng 4.2018, huyện đã đưa được 500 lượt người sang Trung Quốc làm việc.

Từ năm 2016 đến nay, BTV Huyện ủy Mèo Vạc chọn khâu đột phá là thực hành chống lãng phí. Theo đó, các đồng chí trong BTV, các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy hạn chế tối đa việc sử dụng xe công, chủ động phương tiện khi đi cơ sở đối với các xã gần, thuận tiện..., nên đã tiết kiệm khoảng 90 triệu đồng tiền xăng/năm. Các Ban Xây dựng Đảng chủ động phối hợp, cử cán bộ tham gia Đoàn liên ngành trong các chuyến công tác; khi về cơ sở, tự đóng góp tiền công tác phí, nhờ cơ sở nấu ăn. Huyện ủy thực hiện phân bổ kinh phí cho các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng, từ đó việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai có hiệu quả, tiền điện của cơ quan giảm từ 12 triệu xuống còn 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Những kết quả trên là sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhưng quan trọng hơn đó là các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên đã hình thành được ý thức làm việc, cống hiến, vì dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THIÊN TRANG (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc)

.