Đảng bộ thành phố Hà Giang: Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu

Thứ Tư, 25/04/2018, 09:04 (GMT+7)

BHG - Triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC); nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2016 – 2020; thời gian qua, công tác CCHC luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện trên 6 nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, trong đó, đặc biệt coi trọng cải cách TTHC. Một trong những kết quả nổi bật là hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC công thành phố bước đầu đem lại niềm tin, sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công thành phố từng bước đem lại sự hài lòng cho người dân.
Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công thành phố từng bước đem lại sự hài lòng cho người dân.

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định đối với thủ tục không cần thiết, không phù hợp, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức khi thực hiện giao dịch hành chính. Đến nay, 100% TTHC được công khai tại Trung tâm Giải quyết TTHC công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường, trên Trang thông tin điện tử của thành phố. Trong đó, có 323 TTHC ở 20 lĩnh vực được công khai tại Trung tâm Giải quyết TTHC công; 206/323 TTHC thuộc 10 lĩnh vực được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định; thời gian rút ngắn từ 6 - 30%, có TTHC rút ngắn 50%. Trung tâm Giải quyết TTHC công thành phố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông đối với 310/323 TTHC ở 16 lĩnh vực; chỉ còn 13 TTHC thuộc lĩnh vực thanh tra, y tế, tiếp công dân, thuế theo quy định chuyên ngành không tiếp nhận qua Trung tâm Giải quyết TTHC công. Trong đó, có 17 TTHC thuộc 2 lĩnh vực được triển khai thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông cấp 3.

Thành phố Hà Giang phấn đấu đến năm 2020, 100% TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm Giải quyết TTHC công, trên Trang thông tin điện tử, bộ phận “một cửa” các phường, xã, đảm bảo TTHC được giải quyết đúng quy định pháp luật, thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch hành chính và giám sát việc thực hiện của cơ quan, đơn vị. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn, UBND thành phố được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC công. Đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với tất cả các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về trách nhiệm, thái độ trong việc giải quyết các TTHC của các cấp chính quyền đạt trên 80% trở lên. 100% các cơ quan chuyên môn thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; 35% cán bộ trưởng, phó các phòng, ban thành phố có trình độ trên đại học, 90% lý luận chính trị cao cấp; 100% cán bộ chủ chốt phường, xã có trình độ đại học và trung cấp chính trị, trong đó 50% đạt cao cấp lý luận chính trị; 80% trở lên các TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% cơ quan hành chính nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Để từng bước hoàn thành các mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, thành phố Hà Giang xác định, kết quả hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC công, bộ phận “một cửa” các xã, phường và sự hài lòng của người dân sẽ là “chìa khóa” cho sự thành công trong công tác CCHC. Vì vậy, để kịp thời tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của các tập thể, cá nhân trong giải quyết các TTHC, tại Trung tâm Giải quyết TTHC công, bộ phận “một cửa” các xã, phường đã bố trí hòm thư góp ý và công khai số điện thoại “đường dây nóng” để các tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh, góp ý về thái độ, cũng như lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường nên trong năm qua, UBND thành phố, các xã, phường không tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị nào từ các cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bài, ảnh: VĂN NGH

.