Chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Xín Mần

Thứ Sáu, 11/01/2019, 09:41 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Huyện ủy Xín Mần đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các cấp ủy triển khai, quán triệt các nội dung theo chuyên từng năm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai, đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và các đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, 6 khóa XII, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Trong năm qua, Huyện ủy đã tổ chức tập huấn về nội dung chủ đề cho Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở, đội  ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức 71 lớp học tập chuyên đề với 100% cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tiếp thu. Qua đó, 100% chi, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành xong việc triển khai quán triệt, học tập tuyên truyền tại cấp mình.

Nhân dân xã tả nhìu phát triển mô hình trồng cây mướp đắng rừng.
Nhân dân xã Tả Nhìu phát triển mô hình trồng cây mướp đắng rừng.

Công tác chỉ đạo thực hiện đã kết hợp đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết của T.Ư, Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc “Nói đi đôi với làm”. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, ý thức cán bộ, công chức trong việc “ Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, phát huy hiệu quả tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng trong quản lý đất đai, quản lý đô thị, tạo môi trường thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ chương trình dự án, xây dựng Nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện 2 khâu đột phá, 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, điển hình trong việc thực hiện mô hình mỗi xã một sản phẩm với 11 sản phẩm được củng cố nâng cao chất lượng gồm: Chè Shan tuyết Tuấn Băng (Nà Chì), chè Shan tuyết Chế Là, mật ong Thảo quả Nấm Dẩn, gạo Già Dui Thèn Phàng... Ngoài ra, có nhiều mô hình của các chi, Đảng bộ trực thuộc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác, như: Đảng bộ xã Bản Díu đã chỉ đạo cán bộ, nhân dân đoàn kết xây dựng NTM, thực hiện Mô hình “Sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên”; Đảng bộ xã Xín Mần tập trung xây dựng NTM, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, phát triển cây dược liệu, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; Đảng bộ xã Bản Ngò vận động nhân dân thực hiện mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô từ 500 - 1.000 con...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, BTV Huyện ủy Xín Mần tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp ủy tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề 2019; tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trên các lĩnh vực đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH.

VĂN LONG

.