Quản Bạ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18 của T.Ư Đảng

Thứ Bảy, 24/11/2018, 15:24 (GMT+7)

BHG - Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, thời gian qua huyện Quản Bạ có nhiều đổi mới, quyết tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, tập trung đề ra nhiều giải pháp, phương thức lãnh đạo và sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy từ huyện đến xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới trao Quyết định sáp nhập Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện.
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới trao Quyết định sáp nhập Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện.

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XII và thực hiện Đề án số 22-ĐA/TU và Kế hoạch 351-KH/TU của Tỉnh ủy về cụ thể hóa các mục tiêu và xác định các nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết trên địa bàn tỉnh; Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ huyện, Phùng Trung Kiên cho biết: "Từ tháng 5.2018, BTV Huyện ủy Quản Bạ đã thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy, bố trí phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đồng thời là Trưởng ban Dân vận huyện; bố trí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Sáp nhập Ban Tổ chức và Ban Nội vụ huyện, thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện; sáp nhập UBKT và Thanh tra huyện thành UBKT - Thanh tra huyện. Mỗi đồng chí kiêm nhiệm chức danh được hưởng thêm 10% phụ cấp kiêm nhiệm. Sau khi bố trí các chức danh kiêm nhiệm, BTV Huyện ủy quyết định sáp nhập các chi bộ và bố trí các chức danh của cấp ủy, chi bộ sau khi sáp nhập, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao".

Việc sáp nhập xuất phát từ yêu cầu thực tiễn là phải tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế. Trong đó, tập trung giảm đầu mối tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng, chính quyền huyện. Các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm.

Đồng chí Phùng Trung Kiên cho biết thêm: "Trước khi hợp nhất các cơ quan, tổ chức, chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; hầu hết các đồng chí đều đồng tình nhất trí vì hiểu rằng việc tinh gọn tổ chức bộ máy là việc làm cấp thiết hiện nay để nâng cao hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, việc sáp nhập cũng có một số khó khăn trước mắt, cụ thể như Ban Tổ chức quản lý các cán bộ do BTV Huyện ủy quản lý, hoạt động theo Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; còn Phòng Nội vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức lại hoạt động theo Luật, dẫn đến còn gặp lúng túng trong thống nhất cách làm việc…".

Tuy nhiên, với hiệu quả bước đầu của việc tinh gọn bộ máy, giảm được các phòng trong từng cơ quan và giảm số lượng trưởng, phó phòng. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện việc tổ chức lại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp huyện, xã đảm bảo phù hợp Nghị định 61 của Chính phủ. Rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Rà soát, xây dựng kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trường học thuộc huyện giai đoạn 2018-2021. Qua đó, sẽ nâng cao được vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; giảm bớt các thủ tục, quy trình, các khâu trung gian, khắc phục được tình trạng chồng chéo về nhiệm vụ, lãng phí về nhân lực.

Bài, ảnh: Lê Hải

.