Tinh gọn bộ máy nơi địa đầu Tổ quốc – Kỳ 2: Bộ máy tinh gọn

Thứ Ba, 30/10/2018, 09:37 (GMT+7)

BHG - Khắc phục thực trạng tổ chức, bộ máy cồng kềnh, trùng chéo, nhiều tầng nấc trung gian và có xu hướng ngày càng tăng cả về quy mô, số lượng, nhất là ở cơ sở; một cuộc “cách mạng” mang tên: Đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào cuộc sống.

Năm 2016, Tỉnh ủy ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức một số cơ quan cấp tỉnh và huyện tương đồng về chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chủ trương này được thực hiện thí điểm tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh từ khi chưa có Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng, khóa XII về: Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ kết quả bước đầu của Đề án trên; sau khi Nghị quyết 18, 19 của BCH T.Ư Đảng khóa XII ra đời, ngày 8.2.2018, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án tổng thể về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII (Đề án 22).

Giờ thực hành sửa chữa xe máy của thầy, trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh.
Giờ thực hành sửa chữa xe máy của thầy, trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh.

Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được sáp nhập, như: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật sáp nhập với Trường Cao đẳng Nghề thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ, góp phần giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 12 Ban Quản lý Dự án đầu tư thuộc các sở, ngành được tổ chức lại thành 3 Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, trực thuộc UBND tỉnh; sáp nhập Trung tâm Công tác xã hội, trẻ em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang được sáp nhập vào Trường Trung cấp Nghề - Dân tộc Nội trú Bắc Quang, trực thuộc Sở Lao động – TBXH, giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bắc Quang. Đặc biệt, tỉnh ta đã sáp nhập, giảm 4 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng, chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trực thuộc Sở Y tế…

Cùng với kết quả trên, tỉnh ta tiếp tục hợp nhất: Ban Tổ chức cấp ủy với Sở/Phòng Nội vụ cùng cấp thành cơ quan Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh/huyện; hợp nhất UBKT cấp ủy với Thanh tra Nhà nước cùng cấp thành cơ quan UBKT – Thanh tra; chuyển giao Chi cục Văn thư – Lưu trữ và Ban Thi đua – Khen thưởng từ trực thuộc Sở Nội vụ sang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chuyển giao nguyên trạng Ban Tôn giáo từ trực thuộc Sở Nội vụ sang Ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời, kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Khối các Cơ quan tỉnh để thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh…

Việc hợp nhất các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ đã góp phần quan trọng thực hiện đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII. Đơn cử như: Việc hợp nhất Sở/Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp được thực hiện trên cơ sở 2 cơ quan đều làm công tác tham mưu, giúp việc xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ; thực hiện các khâu công tác cán bộ. Trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ còn trùng chéo, chưa bao quát đầy đủ; một số quy trình chưa liên thông; trình tự, thủ tục, tham mưu, đề xuất trong công tác cán bộ còn qua nhiều khâu cả về công tác Đảng và chính quyền; tổ chức bộ máy cồng kềnh, biên chế sử dụng nhiều nhưng chưa mạnh. Do đó, nhất thể hóa cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ với cơ quan Nội vụ thuộc UBND cùng cấp thành một đầu mối góp phần đảm bảo hợp lý, tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả, tập trung, thống nhất sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Thực tế chứng minh, sau khi sắp xếp, hai cơ quan trên đã giảm 1 đơn vị cấp tỉnh, 17 cấp phòng và tương đương. Từ đó, cấp tỉnh giảm 1 chức danh Trưởng và 3 Phó; đồng thời, giảm 17 chức danh Trưởng, 23 Phó thuộc cấp phòng và tương đương; tổng biên chế cấp tỉnh và huyện sau sắp xếp giảm 30 người. Điều này cho thấy, việc sáp nhập đã góp phần thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất thể hóa một số chức danh của Đảng, Nhà nước gắn với nhất thể hóa chức danh người đứng đầu, giảm đầu mối tổ chức và tinh giản biên chế; cơ quan sau sắp xếp có tổ chức bộ máy gọn nhẹ, điều hành tập trung. Trong đó, cấp tỉnh, tổ chức bộ máy gồm: Thường trực, Văn phòng cơ quan và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với cấp huyện, tổ chức bộ máy từ hai còn một cơ quan, không có phòng, ban trực thuộc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên theo hướng toàn diện, tương trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu linh hoạt giữa công tác Đảng và chính quyền.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện Bắc Quang đã tiên phong sáp nhập các cơ quan, đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện đã tiến hành hợp nhất và sáp nhập 35 cơ quan thành 17 cơ quan; sáp nhập 27 trường học thành 13 trường; giải thể 1 trường học để thành lập trường chất lượng cao. Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, sắp xếp lại đi vào hoạt động ổn định, nâng cao tính chủ động; giảm tổ chức, bộ máy, đầu mối trong điều hành; giảm thủ tục hành chính, tinh giản biên chế; không còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Theo Đề án 22, tỉnh ta sẽ từng bước thành lập Văn phòng cấp ủy tỉnh phục vụ chung trên cơ sở hợp nhất Văn phòng thuộc các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy; hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND - UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện, thành phố… Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang triển khai sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã, giảm số lượng thôn, tổ dân phố; từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc lĩnh vực y tế tuyến huyện và lĩnh vực nông nghiệp.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG

Kỳ 3: Khi các cơ quan “Về chung một nhà”.

.