Hiệu quả Đề án 18 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Mèo Vạc

Thứ Tư, 31/10/2018, 09:38 (GMT+7)

BHG - Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 12.9.2017 của Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án 18) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 – 2020” được huyện Mèo Vạc chủ động, sáng tạo và quyết tâm trong triển khai. Qua đó, từng bước xây dựng Đảng bộ các cấp trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện tốt Đề án 18, giúp Đảng bộ xã Pả Vi nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH.  Trong ảnh: Người dân xã Pả Vi làm đường bê - tông Nông thôn mới.   Ảnh: KIM TIẾN
Việc thực hiện tốt Đề án 18, giúp Đảng bộ xã Pả Vi nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH. Trong ảnh: Người dân xã Pả Vi làm đường bê - tông Nông thôn mới. Ảnh: KIM TIẾN

Đồng chí Ma Văn Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Ngay sau khi Đề án 18 được ban hành, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở đã chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt các nội dung kế hoạch, quyết định của Tỉnh ủy. Đồng thời, Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo; phân công thành viên, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai mô hình mẫu; lựa chọn 3 Đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở, 3 chi bộ trực thuộc Đảng  ủy cơ sở để xây dựng điểm để làm cơ sở nhân rộng. Qua tìm hiểu, để thực hiện hiệu quả Đề án 18, địa phương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp Ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác KTGS; phân công lãnh đạo UBKT Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy cơ sở tổ chức tập huấn; ban hành quy trình thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và UBKT cấp cơ sở; hướng dẫn cơ sở áp dụng hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ, các thủ tục về thực hiện KTGS; phân công Ủy viên UBKT Huyện ủy phụ trách các chi, Đảng bộ thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, cách thức tiến hành… Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã tập huấn cho 3 Đảng bộ cơ sở; 18/21 Đảng ủy cơ sở và 3/38 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy thực hiện KTGS theo chuyên đề; 42/42 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở và 38/38 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai KTGS.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: Qua gần 1 năm triển khai thực hiện Đề án 18; các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, công tác KTGS ở cơ sở dần đi vào nề nếp; chủ động xây dựng kế hoạch năm; năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện KTGS của Đảng ủy cơ sở và Chi bộ được nâng cao; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của UBKT Đảng ủy cơ sở, đảng viên được giao nhiệm vụ có chuyển biến rõ nét; các cuộc KTGS được đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp trên.

Thực tế cho thấy, mặc dù đã có những chuyển biến đáng kể trong công tác KTGS; nhưng qua đánh giá của UBKT Huyện ủy Mèo Vạc và ghi nhận của phóng viên tại cơ sở, hạn chế lớn nhất trong thực hiện Đề án 18 ở Mèo Vạc hiện nay chính là tình trạng chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch KTGS mà chưa triển khai được các cuộc KTGS chuyên đề. Thậm chí, việc KTGS thường xuyên vẫn chưa xác định được nội dung và đối tượng; không ghi kết luận, nhận xét, đánh giá qúa trình KTGS trong sổ ghi họp. Bên cạnh đó, một số cấp ủy chưa sâu sát trong lãnh, chỉ đạo việc KTGS; công tác tham mưu của UBKT Đảng ủy cơ sở chưa chủ động, tổ chức triển khai của chi bộ về KTGS còn chậm, lúng túng, chưa nắm vững các quy định, quy trình, các bước KTGS theo chuyên đề…

“Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác KTGS theo Đề án 18, huyện Mèo Vac đang tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cho các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở về thực hiện nhiệm vụ KTGS theo hướng cầm tay chỉ việc; đôn đốc các tổ chức Đảng được chọn làm điểm triển khai thực hiện các cuộc KTGS đảm bảo theo kế hoạch. Đồng thời, đánh giá kết quả trong cuối năm nay để làm cơ sở nhân rộng ra các tổ chức Đảng khác” – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mèo Vạc, Ma Văn Nhân cho biết thêm.

KIM TIẾN

.