Quản Bạ chú trọng kết nạp đảng viên

Thứ Tư, 31/10/2018, 09:44 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quản bạ luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, với nhiều biện pháp để tạo nguồn; đồng thời tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đảng viên Hầu Mí Cho, dân tộc Mông, thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) gương mẫu với mô hình nuôi bò nhốt.
Đảng viên Hầu Mí Cho, dân tộc Mông, thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) gương mẫu với mô hình nuôi bò nhốt.

Đồng chí Nguyễn Đức Tình, Phó ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đảng bộ huyện Quản Bạ có 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 188 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với tổng số 3.792 đảng viên. Huyện ủy luôn chú trọng đến công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng; nhằm nâng cao nhận thức về Đảng. Đồng thời, Đảng bộ huyện giao nhiệm vụ, phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo đăng ký của từng chi, Đảng bộ; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, phân công đảng viên theo dõi, phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu tham gia học các lớp nhận thức về Đảng. Trong công tác kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ huyện ủy luôn quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số; gắn công tác phát triển Đảng với củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy đã tổ chức được 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 230 người và kết nạp được 68 đảng viên mới; trong đó, những cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, gồm: Đảng ủy xã Cán Tỷ, Bát Đại Sơn, Thanh Vân. Từ việc chú trọng phát triển đảng viên mới và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên; hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng luôn được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phát triển KT – XH ở địa phương. Đặc biệt, như: xã Cán Tỷ, Cao Mã Pờ và xã Bát Đại Sơn là những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; đa phần, thanh niên đi lao động ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động..., nên nguồn kết nạp đảng viên mới gặp không ít khó khăn.

Đồng chí Viên Trung Đông, Bí thư Đảng ủy xã Bát Đại Sơn, chia sẻ: Toàn xã có 131 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 9 chi bộ thôn, bản. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ xã hàng tháng đều xuống các chi bộ dự sinh hoạt và chỉ đạo về công tác phát triển KT – XH; vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương... Tuy nhiên, xã cũng gặp không ít khó khăn trong việc phát triển đảng viên; vì đa phần thanh niên đi lao động ngoài tỉnh hoặc làm thuê bên Trung Quốc...

Để tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; Đảng bộ huyện Quản Bạ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng phải có chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú đủ điều kiện để kết nạp Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng đảng viên; Từ đó, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Bài, ảnh: Vương Mai

.