Nêu cao vai trò Bí thư chi bộ ở Đảng bộ xã Thông Nguyên

Thứ Ba, 06/11/2018, 09:52 (GMT+7)

BHG  - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Xác định đội ngũ Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, những năm gần đây, Đảng bộ xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đã đề ra nhiều giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ.

Bí thư Chi bộ thôn Nậm Lìn Vàng Văn Vương (thứ 2 từ trái sang) rà soát tiêu chí nghèo tại gia đình anh Vàng Văn Tiên.
Bí thư Chi bộ thôn Nậm Lìn Vàng Văn Vương (thứ 2 từ trái sang) rà soát tiêu chí nghèo tại gia đình anh Vàng Văn Tiên.

Đảng bộ xã Thông Nguyên có 17 chi bộ trực thuộc, 210 đảng viên, 7 năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đạt được những kết quả trên nhờ có sự đóng góp tích cực, phát huy vai trò đứng đầu của Bí thư chi bộ. Ông Vàng Văn Vương, 14 năm liên tục làm Bí thư Chi bộ thôn Nậm Lìn chia sẻ: Thôn có 54 hộ, chủ yếu đồng bào dân tộc Tày và Dao. Đời sống người dân khấm khá nhờ chăm chỉ chăn nuôi, trồng trọt, vượt lên khó khăn. Với cương vị Bí thư chi bộ, ông luôn cùng tập thể, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng những hành động, việc làm phù hợp điều kiện thực tế. Đối với thôn Nậm Lìn, người dân đã và đang phát huy hiệu quả phong trào giúp nhau làm nhà, lao động sản xuất; đối với các hộ khó khăn, chi bộ huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ để ổn định cuộc sống; nhờ đó, Chi bộ thôn Nậm Lìn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là chi bộ trực thuộc gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Trường Tiểu học Thông Nguyên có vai trò, đóng góp riêng trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Bí thư Chi bộ nhà trường, Chu Minh Chính cho biết: Chi bộ đã từng bước tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục được giao; hàng tháng đều đánh giá, xếp loại đảng viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Là người đứng đầu chi bộ, tôi luôn chủ động nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên cũng như các thầy, cô giáo để phân công nhiệm vụ phù hợp. Từ đó, kêu gọi mỗi đảng viên chung sức xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Thông Nguyên Nguyễn Văn Chung, cho biết: 17 Bí thư chi bộ đều là những đảng viên uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng. Họ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ xã đã cử các Bí thư chi bộ đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bí thư chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã Thông Nguyên chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy chế và Điều lệ Đảng; nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết và các công việc của chi bộ, gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Bài, ảnh: My Ly

.