Đảng bộ Công ty Điện lực phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo

Thứ Năm, 22/11/2018, 08:57 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ Công ty Điện lực có 239 đảng viên/718 cán bộ, công nhân viên; thời gian qua, tập thể Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, tham mưu hiệu quả cho ngành và tỉnh về quy hoạch phát triển nguồn, lưới điện; sản xuất kinh doanh, bán điện phục vụ phát triển KT-XH, AN-QP; đảm bảo lương, việc làm cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm, củng cố.

Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh kiểm tra việc đấu nối, khánh thành đường dây và trạm 110Kv Sông Chừng - Sông chảy.
Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh kiểm tra việc đấu nối, khánh thành đường dây và trạm 110Kv Sông Chừng - Sông chảy.

Ngay từ đầu năm nay, Đảng bộ Công ty Điện lực đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội được chú trọng. Qua 9 tháng đầu năm, sản xuất thủy điện đạt 1,5 triệu Kwh, đạt 96% kế hoạch, tăng 116% so cùng kỳ năm 2017; sản lượng điện thương phẩm 281.550.000 Kwh, đạt trên 70% kế hoạch; tỷ lệ tổn thất điện năng trên 6%; doanh thu tiền điện trên 493 tỷ đồng, đạt trên 71%; nghiệm thu, đóng điện nhiều công trình chống quá tải trạm biến áp, thực hiện các công trình sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; huấn luyện, sát hạch Quy trình An toàn điện cho cán bộ, người lao động… Thực hiện hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện, phát tờ rơi, cẩm nang “Gia đình tiết kiệm điện”, hưởng ứng Chương trình Giờ trái đất. Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thi công, hoàn thiện nhiều công trình chuyển tiếp như: Nhà điều hành sản xuất Công ty, đường dây và trạm 110Kv Sông Chừng - Sông chảy và Trạm 110 Sông Chảy, công trình chống quá tải; tiếp tục thi công các dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới Quốc gia.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Công đoàn các cấp Đại hội nhiệm kỳ, định hướng các hoạt động. Tổ chức Công đoàn đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động như: Văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ; công tác nữ công có nhiều hoạt động tích cực… Đảng bộ Công ty luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động, từ đó, đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tiên phong trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên ưu tú được giới thiệu, xem xét tạo nguồn bỗi dưỡng và kết nạp Đảng...

Đồng chí Bùi Minh Đại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực cho biết: Năm 2018, Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước, của tỉnh còn nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao và phát huy nội lực, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chính trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động. Thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên; kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.