Đông Hà khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

Thứ Bảy, 07/07/2018, 17:10 (GMT+7)

BHG - Bằng nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo thực tiễn của cấp ủy, chính quyền; trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đông Hà (Quản Bạ) nhiệm kỳ 2015 – 2020, diện mạo nông thôn địa phương đã có nhiều thay đổi tích cực, KT-XH đạt nhiều kết quả vững chắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Hệ thống kênh mương nội đồng ở xã Đông Hà (Quản Bạ) được bê - tông hóa, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con.
Hệ thống kênh mương nội đồng ở xã Đông Hà (Quản Bạ) được bê - tông hóa, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con.

Là xã đầu tiên hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện; chỉ sau nửa nhiệm kỳ, xã Đông Hà có 19 chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết có tới 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Để đạt được thành công đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu của nghị quyết: Ban hành các nghị quyết chuyên đề như: “Nhân rộng cánh đồng mẫu lớn” gắn thực hiện “5 cùng”; phát triển đàn đại gia súc gắn trồng cỏ chăn nuôi trở thành hàng hoá; tăng cường công tác giáo dục và đào tạo; phát triển nửa triệu con gia súc giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến 2025.

Trong đó, chỉ tiêu vượt nhiều nhất là tăng trưởng đàn đại gia súc. Đến nay đàn trâu, bò có 1.058 con, đàn lợn là 1.700 con, đạt 280% nghị quyết. Để chủ động phát triển mạnh ngành chăn nuôi, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển đàn đại gia súc gắn với trồng cỏ chăn nuôi trở thành hàng hoá” giai đoạn 2015 – 2020, trong đó tuyên truyền cho người chăn nuôi làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chống rét, chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc, có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, triển khai tiêm phòng vắc xin... Nhờ cơ chế hỗ trợ hợp lý, đã trở thành “đòn bẩy” cho nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, toàn xã hình thành được 15 mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo từ 5 – 10 con và mô hình từ 15 – 20 con trâu, bò.

 Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Nhân rộng cánh đồng mẫu lớn” thực hiện “5 cùng” theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao gắn xây dựng NTM. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất của huyện, tỉnh đầu tư cho sản xuất. Thành lập Hợp tác xã toàn thôn Nà Sài đi vào hoạt động sát với điều kiện thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Kết qua, có nhiều điển hình làm kinh tế như: Phát triển cây mía Xương gà tại thôn Sang Phàng với diện tích 12 ha, đạt giá trị 80 triệu đồng/ha; mô hình trồng nấm Sò; nuôi lợn Đen địa phương gắn với bể Biogas... đem lại thu nhập cao, giúp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Công tác giáo dục trên địa bàn được chú trọng, chất lượng giáo dục từng bước nâng cao. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, “Trường học phát triển toàn diện” luôn được quan tâm, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đến nay, có 3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia, hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng duy trì hiệu quả. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi tiếp tục được quan tâm thực hiện. Số lao động đi làm ngoài tỉnh hoặc nước ngoài đạt 295% nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Hà, Nguyễn Văn Thìn, cho biết: Đảng bộ tiếp tục nỗ lực thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn 30a của Chính phủ và các nguồn vốn đầu tư kết hợp phát huy tối đa nội lực trong dân để phát triển KT-XH; thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12% theo các tiêu chí điều tra đa chiều…

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.