123
Đảng bộ thị trấn Yên Bình: Xây dựng Đảng, gắn với phát triển KT-XH - Báo Hà Giang điện tử

Đảng bộ thị trấn Yên Bình: Xây dựng Đảng, gắn với phát triển KT-XH

Thứ Sáu, 22/06/2018, 17:06 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ thị trấn Yên Bình (Quang Bình) có 523 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Cơ sở hạ tầng trung tâm thị trấn được chú trọng đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát triển.
Cơ sở hạ tầng trung tâm thị trấn được chú trọng đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát triển.

Theo đó, Đảng ủy thị trấn và các cấp ủy chi bộ trực thuộc luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tập trung tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và người dân; tổ chức cho đảng viên viết cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cùng với đó, Đảng ủy thị trấn cũng tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy viên phụ trách, tham gia sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn, giúp đỡ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của chi ủy, duy trì, thực hiện nghiêm nề nếp sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Quan tâm nâng cao ý thức của đảng viên trong tham gia sinh hoạt chi bộ, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về nội dung và phương thức, phát huy vai trò của đảng viên trong việc sâu sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhân dân.

Đồng chí Hoàng Việt Chông, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Trong các đợt sinh hoạt chi bộ, chi ủy luôn lựa chọn nội dung cụ thể, sát với điều kiện của thôn, tổ dân phố để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng thời, thường xuyên đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, những công việc cần làm trong thời gian tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện. Từ đó, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, chi bộ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn còn tập trung lãnh, chỉ đạo và vận động nhân dân phát triển KT - XH. Với đặc thù là trung tâm huyện, Đảng ủy thị trấn đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, thương mại và nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng cận đô thị; lãnh đạo thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho thị trường phát triển một cách thuận lợi, thường xuyên kiểm tra các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thị trấn ngày càng phát triển, trong đó có các lĩnh vực phát huy lợi thế như dịch vụ vận tải, tín dụng, các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, thị trấn có 227 cơ sở kinh doanh; 14 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí… góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân địa phương.

Trong thời gian qua, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng cận đô thị, tập trung vào một số chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm như phát triển thủy sản, chăn nuôi, trồng rau an toàn, trồng hoa, lúa chất lượng cao... Nông dân thị trấn đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; coi trọng công tác khuyến nông, tăng cường đầu tư thâm canh nên chất lượng và sản lượng nông nghiệp được nâng lên. Giá trị sản phẩm bình quân trên ha đất sản xuất nông nghiệp đạt gần 68 triệu đồng/năm; diện tích chuyên nuôi cá đạt 93 ha, năng suất gần 5 tấn/ha; sản lượng trồng trọt, chăn nuôi đều tăng.

Với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, Đảng ủy thị trấn đã tăng cường chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ để đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng, chỉnh trang đô thị, góp phần tạo nên diện mạo mới của thị trấn. Đến nay, 100% khu dân cư thị trấn đã có Nhà văn hóa, 70% khu dân cư có hệ thống chiếu sáng công cộng, hầu hết các tuyến đường được đường bê – tông hóa. Thị trấn có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, số học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, học sinh tốt nghiệp các cấp, thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp đều tăng qua từng năm.

Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đời sống của người dân thị trấn Yên Bình đã có nhiều thay đổi; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 23%; tỷ lệ nhà ở kiên cố trên 80%; trên 85% hộ đạt Gia đình văn hóa…

Trung Dũng (Trung tâm VH, TT và DL Quang Bình)

.