Đảng ủy xã Thài Phìn Tủng chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 18/06/2018, 16:04 (GMT+7)

BHG - Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp then chốt phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng ủy xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) luôn chú trọng lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác này; từng bước nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần từng bước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Đảng bộ xã có 228 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ (15 chi bộ thôn, bản, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ quân sự và 2 chi bộ cơ quan). Trên cơ sở thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên thực hiện học tập để nâng cao trình độ, nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Đồng thời, tìm hiểu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã triển khai cho mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một nội dung, sau đó đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.

Song song với đó, Đảng ủy xã cũng chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và kịp thời uốn nắn, sửa đổi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; tổ chức các buổi gặp mặt nói chuyện, nêu gương đảng viên cao tuổi giúp đảng viên trẻ. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức. 100% cán bộ, đảng viên đều tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị do huyện, tỉnh tổ chức. Tiến hành đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, hướng đến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh...

Nhờ sự quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên, liên tục, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong xã có lập trường tư tưởng vững vàng. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các vấn đề nóng tại địa phương cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo... được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết nên đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, từng bước củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy xã Thải Phìn Tủng, Vừ Sáu Pó cho biết: Tư tưởng thông thì làm việc gì cũng dễ - đó là phương châm của Đảng ủy xã trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cùng với phát triển kinh tế, công tác bồi dương cán bộ là một việc làm hết sức thiết thực. Cán bộ, đảng viên khi nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng sẽ tuyên truyền đến người dân một cách cụ thể và đúng đắn nhất. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Đảng bộ xã Thài Phìn Tủng luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng.

My Ly

.