Hiệu quả từ mô hình Chi bộ mẫu ở Đảng bộ huyện Bắc Mê

Thứ Bảy, 01/07/2017, 06:47 (GMT+7)

BHG- Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê đã triển khai nhiều giải pháp, nhất là thực hiện hiệu quả việc xây dựng mô hình “Chi bộ mẫu” (CBM). Từ khi triển khai đến nay, việc xây dựng CBM đã mang lại nhiều hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các hoạt động ở cơ sở.

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ thôn Yên Cư, thị trấn Yên Phú.
Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ thôn Yên Cư, thị trấn Yên Phú.

Chi bộ (CB) thôn Yên Cư thị trấn Yên Phú có 12 đảng viên. Đây là CB thôn được huyện Bắc Mê đánh giá là một trong những CBM hoạt động hiệu quả. Cứ vào ngày 15 hàng tháng, CB tổ chức sinh hoạt để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của CB trong tháng trước, nhận xét tư tưởng của đảng viên và đề ra chương trình thực hiện trong tháng tiếp theo. Tại các buổi sinh hoạt, các đảng viên trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan tình hình thực tế của thôn. Trong đó, chú trọng vấn đề phát triển KT-XH, giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng Nông thôn mới cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn... Các nội dung đều được các đảng viên trong CB bàn bạc công khai, dân chủ vì vậy hiệu quả của các buổi sinh hoạt cũng được nâng cao.

Anh Bồn Văn Siu, Bí thư CB thôn Yên Cư, thị trấn Yên Phú cho biết: Để từng bước nâng cao hoạt động, CB đã đề ra Nghị quyết về phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu; hàng tháng CB sinh hoạt kiểm điểm để chỉ ra những hạn chế, yếu kém của các cá nhân đảng viên để kịp thời sửa chữa, khắc phục...

Tính đến nay, huyện Bắc Mê đã nhân rộng triển khai được 92 CBM trên tổng số 139 chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các CBM đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thôn, tổ dân phố; làm tốt công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, các chi bộ mẫu đều xếp loại đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của huyện chiếm trên 80%.

 Cùng với các giải pháp từ cơ sở, Huyện ủy Bắc Mê thực hiện chủ trương đưa cấp ủy viên của huyện về tham dự sinh hoạt ở các CB trực thuộc cũng đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các CB, tạo tiền đề để nhân rộng hơn nữa nhiều mô hình CBM trong toàn huyện. Việc xây dựng CBM đã góp phần xây dựng được đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu và xây dựng ban chi ủy có khả năng tập hợp, tuyên truyền, vận động, nhạy bén nắm bắt thông tin nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, tìm tòi và mạnh dạn lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Mê, cho biết: Các CBM về cơ bản đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thôn, làng, tổ dân phố; làm tốt công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên trong CB; thực hiện và duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Các CBM của huyện được nhân rộng đã góp phần phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động và xây dựng ban chi ủy có khả năng tập hợp, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

VĂN QUÂN

.