Hà Giang

Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo ở Chi bộ thôn Tân Tiến

17:11, 05/02/2019

BHG- Xác định rõ Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở; đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Trong những năm qua Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên (Quang Bình) luôn tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân trong thôn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Là thôn nằm ngay trung tâm của xã Tiên Nguyên, thôn Tân Tiến có tổng diện tích tự nhiên 673 ha, thôn có trên 120 hộ, với gần 500 khẩu, gồm 5 dân tộc cùng chung sống; thôn có 1 Chi bộ, với trên 40 đảng viên. Để phát huy vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, AN-QP. Hàng tháng, trong các cuộc họp, Chi bộ đều quán triệt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý thôn hàng tháng họp để triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, Chi bộ phân công từng đồng chí đảng viên xuống từng hộ tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có những kế sách giúp người dân triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế.

Bằng sự sâu sát, tích cực bám nắm cơ sở; nên trong những năm qua, tình hình phát triển KT-XH của thôn đã có sự chuyển biến tích cực. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo nhân dân đưa các loại giống lúa chất lượng, năng suất cao vào gieo trồng, như: Giống lúa San ưu, Nhị ưu, Kim ưu và đầu tư thâm canh; vì thế năng suất lúa đã được nâng cao, bình quân đạt 55 tạ/ha. Ngoài cây lúa ra, Chi bộ thôn xác định cây chè là cây kinh tế mũi nhọn; từ năm 2011 đến nay, thôn đã vận động nhân dân trồng mới được gần 100 ha chè, nâng diện tích chè của thôn lên trên 100 ha. Trong năm qua, Chi bộ đã đứng ra nhận làm vườn ươm chè giống và cung cấp được trên 15 vạn giống cây chè cho các hộ trồng, giải quyết cho hàng chục lao động có công ăn việc làm thường xuyên. Bên cạnh đó, chi bộ còn vận động nhân dân trồng được gần 2.000 kg cây gừng giống, do doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

Cùng với đó, trong thực hiện nghị quyết xây dựng Nông thôn mới của Đảng ủy xã, Chi bộ thôn đã vận động nhân dân thực hiện bê-tông hóa các tuyến đường của thôn, đến nay cơ bản các tuyến đường của thôn đã được bê-tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân. Về mô hình nhà sạch, vườn đẹp, Chi bộ chỉ đạo các hộ đưa chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà và quy hoạch khuôn viên gia đình được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Huyện ủy về cải tạo vườn, đồi tạp, Chi bộ thôn đã triển khai đến từng hộ dân trong thôn và chọn 5 hộ làm mô hình điểm, từ đó nhân ra diện rộng. Đến nay, hầu hết các loại vườn, đồi tạp của các hộ dân đều được cải tạo bằng việc trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Ngọc Thăng, Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến cho biết: “Với sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chi ủy, Chi bộ; sự đoàn kết thống nhất trong từng đảng viên nên việc triển khai các công việc đến người dân đều được người dân đồng tình ủng hộ; các mục tiêu phát triển KT-XH đều có những chuyển biến tích cực...”.

Cùng với việc phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội cũng được Chi bộ thường xuyên quan tâm; nhất là sự nghiệp giáo dục. Chi bộ chỉ đạo Ban quản lý thôn phối hợp với các nhà trường học làm tốt công tác vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, vì thế trong thôn không có trẻ em bỏ học giữa chừng. Hàng tháng tổ chức họp thôn, các gia đình được quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước của thôn; vì vậy các tai, tệ nạn không xảy ra, trong thôn không có hiện tượng cờ bạc, người nghiện hút. Công tác xóa đói, giảm nghèo cũng luôn được Chi bộ quan tâm bằng những việc làm cụ thể, như: Vận động nhân dân giúp đỡ các hộ nghèo với tinh thần “tương thân, tương ái”, do vậy nhiều hộ nghèo trong thôn đã được nhân dân giúp đỡ ngày công, vật chất để xóa nhà tạm...

Tuy đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển KT-XH, xong thôn Tân Tiến vẫn còn nhiều khó khăn do nhận thức của người dân không đồng đều nên việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân còn hạn chế; số hộ nghèo trong thôn còn cao, chiếm 25% tổng số hộ, việc triển khai các chương trình còn chậm...

Để khắc phục những hạn chế đó, đồng chí Hoàng Ngọc Thăng, Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến cho biết thêm: Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền cho người dân trong thôn hiểu rõ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để mọi người cùng thực hiện; đồng thời vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, áp dụng KHKT và đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đầu tư thâm canh cao để tăng năng suất, sản lượng, tiếp tục trồng mới và chăm sóc tốt diện tích chèhiện có,... góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân.

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

BHG - Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật...

28/01/2019
Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

BHG - Ngày 27.12, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng và đối thoại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ). Dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL và cán bộ, CCVC, NLĐ trong toàn Đảng bộ.

 

27/12/2018
Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

BHG - Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

25/01/2019
Chi bộ 18, phường Nguyễn Trãi: Tổng kết công tác đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy, triển khai phương hướng năm 2019

BHG - Chiều 23.12, Chi bộ 18, phường Nguyễn Trãi (T.P Hà Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy, triển khai phương hướng năm 2019. Tới dự có lãnh đạo phường Nguyễn Trãi, đại diện Tổ dân phố 18 và các đồng chí đảng viên.

24/12/2018