Hà Giang

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Hoàng Su Phì

17:10, 26/05/2017

BHG- Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Toàn Đảng bộ hiện có 5.446 đảng viên, sinh hoạt tại 74 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, BTV Huyện ủy chỉ đạo tất cả các TCCSĐ trực thuộc tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp uỷ cơ sở và đề xuất các giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, chú trọng công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để Đảng bộ huyện vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các TCCSĐ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được tăng cường. Định hướng sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các TCCSĐ được triển khai kịp thời, đa dạng và phong phú về nội dung. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, đồng bộ trong các khâu, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh. Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII), “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời có giải pháp xử lý.

Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở hàng năm đều được nâng lên. Hằng năm, qua xếp loại có trên 80% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ việc quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã có tác động tích cực đến phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Tăng trưởng kinh tế của huyện luôn duy ở mức cao và ổn định. Tổng giá trị sản xuất năm 2016 đạt 1.074 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,7 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 570 kg/người/năm.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ và của từng đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; tích cực triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đảng viên gương mẫu đi đầu – nhân dân làm theo" ở Yên Minh

BHG - Đây là phương châm triển khai thực hiện phong trào thi đua chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020 cũng như các ngày lễ lớn trong năm 2016. 

29/04/2017
Bắc Quang tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

BHG - Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) của Đảng bộ huyện với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Bắc Quang thành huyện phát triển động lực của tỉnh.

29/04/2017
Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Đảng bộ xã Ma Lé

BHG - Đảng bộ xã Ma Lé (Đồng Văn) hiện có tổng số 17 Chi bộ, trong đó có 12 Chi bộ thôn, bản, với 202 đảng viên. Trong đợt đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng năm 2016 cho thấy: 100% đảng viên trong Đảng bộ đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên, có 10 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt TSVM.

29/04/2017
Đảng viên trẻ Bắc Quang với phong trào làm kinh tế giỏi

BHG- Với sự năng động, nhiệt huyết nhiều đảng viên trẻ của huyện Bắc Quang đã và ra sức, nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao lượng cuộc sống gia đình cũng như góp phần làm giàu cho quê hương. 

26/05/2017