Hà Giang

Đảng bộ huyện Quang Bình, nhiều việc làm thiết thực "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

17:17, 05/02/2019

BHG- Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quang Bình thường xuyên tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Một buổi sinh hoạt hàng tháng ở Chi bộ thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh.
Một buổi sinh hoạt hàng tháng ở Chi bộ thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh.

Đảng bộ huyện hiện có gần 5.600 đảng viên, sinh hoạt tại 65 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy đã xây dựng Kế koạch số 64, triển khai, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xác định đây là nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III đề ra, gồm: Đột phá về giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm; đột phá về cải cách hành chính gắn thu hút đầu tư và đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện khẩu hiệu hành động “Mỗi người hãy hành động vì trách nhiệm xây dựng huyện Quang Bình phát triển”.

Theo đó, các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng phương châm hành động, khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc”, “Nói đi đôi với làm”, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc “học” và “làm” theo Bác. Từng đảng viên cũng xác định rõ vị trí công tác, công việc hàng ngày để xây dựng, niêm yết công khai “Chương trình hành động cá nhân”, cam kết phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà còn thể hiện qua những việc làm cụ thể, ý nghĩa, trở thành thói quen trong công tác, sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng chí Lý Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Minh, cho biết: Đảng bộ xã hiện có hơn 200 đảng viên, sinh hoạt tại 15 Chi bộ cơ sở. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã đăng ký nội dung gương mẫu đi đầu; các cơ quan, đơn vị, trường học đều đã xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân.

Việc “học tập” và “làm theo” gương Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của các Chi, Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: “Thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, Đoàn Thanh niên sôi nổi “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, khởi nghiệp... Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Mô hình “Kho thóc tình thương”, “Nuôi lợn nhựa” của Hội Phụ nữ xã Yên Thành; mô hình quản lý máy cưa xăng tập trung ở xã Nà Khương; mô hình sản xuất cam VietGAP ở xã Yên Hà; các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn 15 xã, thị trấn...

Sau hơn 1 năm thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn huyện đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới được 40 đảng viên (đạt 40% kế hoạch năm), nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 5.938 đồng chí. Hàng năm có trên 80% cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

BHG - Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật...

28/01/2019
Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

BHG - Ngày 27.12, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng và đối thoại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ). Dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL và cán bộ, CCVC, NLĐ trong toàn Đảng bộ.

 

27/12/2018
Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

BHG - Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

25/01/2019
Chi bộ 18, phường Nguyễn Trãi: Tổng kết công tác đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy, triển khai phương hướng năm 2019

BHG - Chiều 23.12, Chi bộ 18, phường Nguyễn Trãi (T.P Hà Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy, triển khai phương hướng năm 2019. Tới dự có lãnh đạo phường Nguyễn Trãi, đại diện Tổ dân phố 18 và các đồng chí đảng viên.

24/12/2018