123
Hoàng Su Phì tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp - Báo Hà Giang điện tử

Hoàng Su Phì tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp

Thứ Năm, 15/06/2017, 07:57 (GMT+7)

BHG- Với mục tiêu gần dân và lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân hơn, thời gian qua, Huyện ủy Hoàng Su Phì chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân theo Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 28.6.2016 của BTV Tỉnh ủy nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và những vấn đề mà nhân dân quan tâm đến phát triển KT-XH, các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.Ghi nhận tại các buổi đối thoại của Thường trực Huyện ủy với cán bộ và nhân dân trong huyện cho thấy, đây thực sự là một diễn đàn dân chủ, không mang tính hình thức, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đối thoại với lãnh đạo huyện, người dân đã bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề bức xúc, lo lắng trong xã hội và liên quan đến lợi ích chính đáng của mình, như: Các vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai; chế độ, chính sách đối với nhân dân; việc quy tụ dân cư, vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Một buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và người dân xã Bản Máy của lãnh đạo Huyện ủy Hoàng Su Phì.
Một buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và người dân xã Bản Máy của lãnh đạo Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Bằng tinh thần cầu thị, dân chủ, Thường trực Huyện ủy cùng với chính quyền địa phương đã lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ảnh, nếu xét thấy có thể giải quyết ngay, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm rõ ngay tại buổi đối thoại hoặc yêu cầu Đảng ủy, chính quyền địa phương đó giải trình trước dân. Đối với những vụ việc, vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu và hẹn thời gian cụ thể giải quyết cho dân. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ảnh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ chính sách hiện hành thì được tuyên truyền, giải thích rõ ràng.Đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chia sẻ: Chủ trương đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân được thực hiện tại nhiều địa phương trong huyện. Đó là cách làm vừa nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, vừa tạo diễn đàn để người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Việc trao đổi thông tin hai chiều làm cho mối quan hệ giữa cán bộ các cấp và nhân dân gần gũi hơn, tạo sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, phát hiện, điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp. Đây cũng là dịp để người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đối thoại và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; huyện Hoàng Su Phì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn triển khai để việc đối thoại trực tiếp với nhân dân phải trở thành phương thức công tác thường xuyên của các cấp lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc, từ đó xây dựng tác phong “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tạo sự gần gũi, cởi mở giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hàng quý, cấp ủy cơ sở và Ban Dân vận Huyện ủy tổng hợp kết quả các buổi đối thoại trực tiếp để báo cáo BTV Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện nắm bắt và giải quyết kịp thời, đúng luật những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương.

TIẾN LÂM

.