Phát huy vai trò của Công an Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Kỳ 2: Các loại hình quan điểm sai trái, thù địch phổ biến tác động vào địa bàn tỉnh

08:45, 17/05/2024

BHG - Với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, trên địa bàn tỉnh Hà Giang những năm qua, các luồng thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có dấu hiện tác động theo chiều hướng diễn biến phức tạp, biểu hiện đa dạng, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Qua theo dõi, nghiên cứu thực tiễn, xác định chúng thường tập chung vào 6 loại hình cơ bản.

Tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Có quan điểm của các nhà nghiên cứu thuộc các quốc gia tư bản cho rằng chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin với học thuyết giá trị thặng dư đã không còn phù hợp với thế giới hiện nay. Mặt khác cũng có quan điểm đồng nhất sự sụp đổ của mô hình XHCN ở Liên Xô, Đông Âu với sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin và CNXH. Từ đó, họ ca ngợi mô hình dân chủ tư bản, cho rằng đây là mô hình phù hợp nhất với thế giới đương đại, mặc dù chủ nghĩa tư bản vẫn còn những bất cập nhưng tốc độ phát triển kinh tế nhanh, những vấn đề xã hội, an sinh, môi trường được giải quyết tốt hơn các nước đi theo CNXH. Các nước xây dựng mô hình CNXH thường xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, độc đoán gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội.

Lực lượng Công an Hà Giang triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024.
Lực lượng Công an Hà Giang triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024.

Những luồng quan điểm sai trái này đã cố tình đồng nhất những mô hình xây dựng CNXH còn sai lầm, khuyết điểm với học thuyết Mác – Lênin và CNXH nói chung. Họ cố tình làm ngơ một hiện thực rằng, tất cả các nhà nước đã và đang xây dựng theo mô hình CNXH đều đang ở bước phát triển quá độ chứ chưa đạt đến CNXH. Họ cũng cố tình phủ nhận những thành tựu to lớn của các nước định hướng XHCN sau cải cách, mở cửa, đổi mới như Trung Quốc, Việt Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào… Họ đồng nhất hiện trạng tham nhũng, quan liêu với bản chất của CNXH mà “quên” đi rằng tình trạng này ở các nước tư bản phát triển và các nước không theo CNXH cũng khá phổ biến, không loại trừ quốc gia nào. Tình trạng tham nhũng cũng được Đảng ta xác định là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, cần kiên quyết đấu tranh, loại trừ với quan điểm: “Không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm”.

Chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc đường lối, chủ trương của cấp ủy; việc ban hành, thực thi chính sách, pháp luật của chính quyền các cấp

Luận điệu của loại này cũng khá đa dạng như cho rằng phải đa nguyên, đa đảng xóa bỏ điều 4 Hiến pháp; kinh tế thị trường không thể đi cùng định hướng XHCN; Việt Nam muốn thành cường quốc phải “theo Mỹ, bài Trung”; việc ban hành các chính sách, pháp luật của Việt Nam như Luật An ninh mạng là “Bịt miệng dân chủ”,“Mất quyền tự do ngôn luận”… những người có quan điểm này thường là những người có lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình liên quan đến chế độ cũ thực dân, đế quốc. Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH của dân tộc đã làm cho bản thân họ và gia đình mất đi những lợi ích to lớn. Dạng đối tượng này là những kẻ tích cực chống phá nhất sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước ta, tiêu biểu như tổ chức khủng bố Việt Tân, một tổ chức phản động lưu vong tại Hoa Kỳ. Trong nhiều thủ đoạn chống phá, Việt Tân đặc biệt chú trọng, khai thác triệt để việc mở rộng mạng lưới thông tin, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chúng bịa đặt, xuyên tạc các vụ việc tiêu cực trong nước, các vấn đề liên quan chủ quyền lãnh thổ, sự kiện nóng, những sai lầm, sơ hở, thiếu sót của một bộ phận lực lượng chức năng các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ… nhằm kích động tầng lớp thanh niên, sinh viên, quần chúng nhân dân tham gia chống đối, tuần hành, biểu tình, khiếu kiện, hướng đến biểu tình quy mô lớn, bạo động. Theo số liệu từ báo CAND, Việt Tân thời gian gần đây, đã lập mới 300 tài khoản và nhiều diễn đàn kín, kết hợp với các diễn đàn trước đó như “Canh Tân”, “Bạn của Việt Tân”… duy trì và sử dụng hàng nghìn tài khoản mạng xã hội nhằm đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã hội phục vụ phá hoại tư tưởng.

Thanh niên Công an Hà Giang tích cực nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thanh niên Công an Hà Giang tích cực nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Loại tấn công vào lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng

Loại quan điểm này bản chất là xuyên tạc lịch sử, “đổi trắng thay đen”, hòng bôi nhọ, xuyên tạc, lừa dối, làm quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên hoang mang, nghi ngờ hoặc hiểu sai về bản chất vấn đề, tính chính nghĩa và tất yếu của Đảng, của cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên không gian mạng thường gặp các thông tin, clip, bài viết của các thế lực thù địch, phản cách mạng về loại hình này, chúng cho rằng: Cách mạng tháng 8.1945 chỉ là “ăn may”; cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta là cuộc “nội chiến”, sai lầm, gây đổ máu; chúng đánh giá nếu còn Việt Nam cộng hoà thì sẽ là một quốc gia phát triển như Hàn Quốc mà cố tình quên đi rằng Việt Nam cộng hòa chỉ là một chính quyền bù nhìn, sống bằng viện trợ của Mỹ, “giỏi nhất” là làm đảo chính, bắn giết đồng bào... Các thủ đoạn trên của chúng được đan cài khéo léo, tinh vi, sẵn sàng đánh tráo khái niệm để thay đổi bản chất vấn đề, cố ý đồng nhất chiến tranh bảo vệ tổ quốc với chiến tranh xâm lược phi nghĩa của thực dân, đế quốc nhằm làm lu mờ tính chính nghĩa của lịch sử cách mạng, lịch sử đảng. Đây là loại hình quan điểm sai trái, thù địch đặc biệt nguy hiểm, có tác động lâu dài tới quần chúng nhân dân nhất là giới trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, nhưng đồng thời cũng là những người chưa được trang bị đầy đủ kiến thức thực tiễn, hiểu biết lịch sử để bảo vệ bản thân trước “ma trận” thông tin phức tạp, sai trái như vậy.

Bôi nhọ cá nhân các lãnh tụ, lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp

Loại hình này thường xuyên tạc, bôi đen lý lịch, đời tư của lãnh tụ và một số đồng chí cán bộ lãnh đạo lão thành cấp cao; đổi trắng thay đen, tung hỏa mù gây dư luận xấu, nghi ngờ về phẩm chất đạo đức, năng lực và lý lịch gia đình của các đồng chí lãnh đạo các cấp đương nhiệm. Loại quan điểm này có đặc điểm là quần chúng nhân dân khó có thể nhận diện, phân biệt đúng sai. Nguyên nhân chủ yếu: Những luồng thông tin về chủ đề này ít được kênh thông tin chính thống truyền tải; hiểu biết về kiến thức lịch sử của nhiều người dân đặc biệt là giới trẻ còn hạn chế, đồng thời cũng là thực trạng đáng lo ngại; thủ đoạn của thế lực thù địch rất tinh vi, xảo quyệt, đan cài nội dung xuyên tạc khéo léo, có những bài viết, video xem qua còn khiến người xem lầm tưởng là đang ca ngợi chính quyền, “góp ý phản biện”, nhưng thực chất là thù địch, xuyên tạc trắng trợn; phương pháp xuyên tạc đa dạng, phong phú, chú trọng sử dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, mạng xã hội để tung tin giả, nhiễu loạn dư luận; tạo lập nhiều tài khoản mạo danh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, khiến người dân nhầm tưởng là kênh chính thống nên càng tin tưởng, lan truyền thông tin. Do vậy, người dùng mạng xã hội cần hết sức thận trọng, phải tự xây dựng cho mình một lớp kiến thức “phòng vệ” trên không gian mạng, tuyệt đối không tin và “hùa theo” những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, xác thực.

         Lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của cấp ủy Đảng, chính quyền để xuyên tạc, kích động

Đây là loại hình phổ biến nhất và cũng tạo hiệu ứng phức tạp nhất trong dư luận. Loại quan điểm này luôn lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; lợi dụng tình trạng một số đảng viên sai phạm, việc vi phạm quy trình công tác, văn hoá ứng xử của một bộ phận lực lượng… để nói xấu, xuyên tạc bản chất chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính quyền các cấp. Chúng tận dụng mạng xã hội ra sức tuyên truyền, xuyên tạc khiến một số người hiểu sai bản chất vụ việc, vấn đề, bình luận chống đối, tiêu cực về cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng liên quan, gây dư luận xấu trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về ANTT.

Ca ngợi chủ nghĩa tư bản, xã hội dân chủ phương tây với nhiều tính “ưu việt”

Loại quan điểm này lấy các nước tư bản phát triển là thước đo “tối thượng” ưu việt, đánh vào tâm lý “sính ngoại” của nhiều người Việt. Chúng ca ngợi ở nước ngoài là cuộc sống văn minh, hào nhoáng, giàu có, không có người nghèo, giá trị văn hoá tự do, dân chủ… mà không bao giờ phản ánh đúng thực trạng, mặt trái tại nhiều nước tư bản về sự phân biệt giàu nghèo, thành thị với nông thôn, nạn phân biệt chủng tộc. Loại quan điểm này còn tuyên truyền phổ biến lối sống hưởng thụ, thực dụng, ngoại lai vào nước ta. Đưa tin xuyên tạc về cuộc sống của các nước theo định hướng XHCN như Lào, Triều Tiên, Cuba, qua khẳng định sự ưu việt của chủ nghĩa tư bản để phủ định CNXH và các nước định hướng CNXH.

 Từ những loại hình trên có thể thấy quan điểm sai trái, thù địch rất tinh vi, đa dạng, phong phú. Chúng thống nhất về bản chất, mục đích là chống phá, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thành quả của cách mạng. Với mỗi dạng quan điểm sai trái, thù địch tuỳ vào đặc điểm từng địa bàn mà có đối sách đấu tranh, phản bác cho phù hợp. Quá trình triển khai phải quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm “Bình tĩnh nhận diện, đồng bộ đấu tranh, kiên trì dân vận”
-------------------
Kỳ cuối: Công tác Công an đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh     

Bùi Tiến (Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trần Phú, người học trò xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc
BHG - Trần Phú mồ côi cha mẹ lúc còn nhỏ, nên Anh đã có ý thức tự lập sớm. Năm 14 tuổi tốt nghiệp trường Pháp - Việt Đông Ba, năm 18 tuổi Anh đỗ đầu kỳ thi Thành Chung và được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Cao Xuân Dục ở Vinh (Nghệ An). Thời gian này Trần Phú đã hăng hái hoạt động trong phong trào yêu nước. Anh là một trong những người thành lập Hội Phục Việt (vào ngày 14.7.1925).
30/04/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
28/04/2024
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND tỉnh
BHG - Sáng 28.4, đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
28/04/2024
Tập trung huy động lực lượng chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh
BHG - Đám cháy rừng tại khu vực giáp ranh của 3 xã Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, huyện Vị Xuyên thuộc khu rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh được người dân và chính quyền địa phương phát hiện vào sáng ngày 26.4. Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Vị Xuyên, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang của huyện, tỉnh, lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân đã được huy động lên rừng để triển khai các phương án chữa cháy kịp thời.
27/04/2024