Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng

11:02, 17/04/2024

BHG - Thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam, đặc biệt chúng lợi dụng “không gian mạng” hiện đang là một vùng đất mới để dựng lên những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công kích chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc… gây mất ổn định chính trị, xã hội, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, cần phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, tăng cường khả năng phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi tình huống trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trên không gian mạng, các cá nhân có thể tương tác, trải nghiệm, trao đổi ý kiến, trò chuyện nhóm, chia sẻ thông tin, tổ chức diễn đàn, cung cấp hỗ trợ xã hội, tìm kiếm việc làm, kinh doanh, sáng tạo nghệ thuật... Vì vậy, không gian mạng đã và đang trở thành không gian sinh tồn mở rộng, không gian kiến tạo và gia tăng sức mạnh quốc gia với nguồn tài nguyên số vô tận. Hoạt động trên không gian mạng tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là con người. Nhưng bên cạnh những lợi ích to lớn, từ không gian mạng cũng xuất hiện các mối nguy hại đối với các quốc gia, đồng thời không gian mạng đang là “mảnh đất màu mỡ” để các tổ chức khủng bố tuyên truyền và thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam là một trong số 20 quốc gia có số người sử dụng Internet cao nhất trên thế giới, với hơn 68 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook, 70 triệu người sử dụng Internet và 154 triệu thiết bị kết nối Internet có tỷ lệ truy cập hằng ngày chiếm 94%. Như vậy, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều bởi các thách thức an ninh mạng. Hiện nay, cán bộ, đảng viên chính là nhóm xã hội có trình độ học vấn khá cao, là đối tượng thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên là nhưng người được làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao, bị ràng buộc bởi nhiều quy định của Đảng, của cơ quan, đơn vị, tổ chức.  Do đó, để bảo vệ Đảng, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, cùng với việc sử dụng mạng xã hội một cách “văn minh, có trách nhiệm”, mỗi cán bộ đảng viên cần phải thực hiện nghiêm một số nội dung như: Khai báo thông tin chính danh khi thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân; kịp thời hủy bỏ những trang thông tin không còn sử dụng trên Internet, mạng xã hội, báo cáo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân đang sử dụng khi có yêu cầu của cấp ủy, cơ quan chức năng có thẩm quyền (bao gồm: tên, đường dẫn, thời gian thiết lập, mục đích sử dụng, trạng thái, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử liên kết, thông tin tài khoản quản trị, các trang thông tin điện tử mà mình là thành viên).

Chủ động sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân của mình để tuyên truyền, lan tỏa thông tin có nguồn gốc chính thống, tích cực; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Nghiêm túc và chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Khi phát hiện trang thông tin điện tử cá nhân mình có dấu hiệu bất thường, bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, bị lợi dụng cho mục đích xấu, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì phải dừng ngay hoạt động, kịp thời thông báo cho cấp ủy, cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên trang của mình hoặc trang do mình tương tác. Phải chủ động đính chính thông tin, gỡ bỏ, ngăn chặn truy cập các bình luận tiêu cực, sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tổ chức và cá nhân; nhất là thông tin về cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Đặc biệt, có trách nhiệm trong mỗi lời nói, bình luận của mình trên mạng xã hội, không tham gia bình luận tiêu cực, sai trái, cổ xúy cho những thông tin không đúng sự thật tại các trang mà mình tương tác.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25.7.2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia” đều thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng chính là “mệnh lệnh từ trái tim” mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Triệu Thị Bạch Vân (Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong việc nhận diện kịp thời chính xác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động,  tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
31/07/2023
Công an tỉnh trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Chiều 26.7, Công an tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Công an tỉnh Hà Giang năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
26/07/2023
Quy chế Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

Ngày 18.3.2024, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 của tỉnh ban hành quy chế Cuộc thi. Để xem chi tiết nội dung quy chế, bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

26/03/2024
 Không thể xuyên tạc thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
BHG - Theo Sách trắng Tôn giáo Việt Nam năm 2023: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước.
25/01/2024