Không thể xuyên tạc thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

10:18, 25/01/2024

BHG - Theo Sách trắng Tôn giáo Việt Nam năm 2023: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây các thế lực thù địch và các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam lại đang quyết liệt sự chống phá cách mạng Việt Nam về tự do tôn giáo. Họ đưa các luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo, tạo ra bức tranh méo mó về vấn đề tự do tôn giáo ở nước ta để vu khống Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân. Lợi dụng Internet và các trang mạng xã hội, các thế lực phản động, thù địch đã cho lan truyền cái gọi là “Tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam năm 2023”. Theo đó, “họ” đánh lừa dư luận, kích động một bộ phận giáo dân có những hành vi chống đối chính quyền; tạo cớ để các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, hòng tạo ra “cách mạng màu” như chúng đã thực hiện ở một số nước. Vì vậy, người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, nhận thức đúng và đấu tranh với mọi hành vi xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Các tôn giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”. Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo được bầu vào Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, tham gia các tổ chức chính trị – xã hội, trực tiếp tham gia tư vấn, phản biện các chính sách của Nhà nước nói chung và chính sách tôn giáo nói riêng.

Chúng ta đều biết rằng, trong suốt sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định: Tôn trọng các quyền tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc… chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Italy, nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, ngày 27.7.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis và gặp Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin. Giáo hoàng Francis khẳng định: Tòa thánh mong muốn quan hệ Tòa thánh – Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”; khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội. Đồng thời, Hồng y Paronlin đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm tự do tôn giáo cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, khẳng định Tòa thánh luôn khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam thực hiện đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và của Giáo hội.

Đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo cho người dân là đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được nêu rõ trong Cương lĩnh và Văn kiện của Đảng, được Hiến định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật; được hiện thực hóa trong đời sống xã hội, đời sống tôn giáo, được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo trong nước đồng tình ủng hộ và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Vì thế, các luận điệu về tự do tôn giáo của Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động là vô căn cứ, thể hiện rõ sự xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong việc nhận diện kịp thời chính xác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động,  tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
31/07/2023
Công an tỉnh trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Chiều 26.7, Công an tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Công an tỉnh Hà Giang năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
26/07/2023
Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”
24/07/2023
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn dự Họp báo phát động Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024
BHG - Sáng 24.1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự còn có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh.
24/01/2024