Đảng bộ xã Cao Bồ chú trọng phát triển đảng viên mới

14:00, 26/03/2018

BHG - Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, tăng sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng bộ xã Cao Bồ (Vị Xuyên) không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đảng bộ xã Cao Bồ hiện có 224 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ thôn, bản. Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên ở Cao Bồ gặp phải không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do hạn chế trong việc tạo nguồn. Là một xã vùng sâu, với gần 100% dân số đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn; lực lượng thanh niên có trình độ phần lớn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương… nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Cao Bồ.

Đồng chí Cháng Văn Chanh, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ, đảng viên nữ người dân tộc thiểu số và đảng viên chi bộ nông thôn; đẩy mạnh bồi dưỡng về nghiệp vụ, quy trình, thủ tục và các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới cho đội ngũ Bí thư và Ban Chi ủy các chi bộ. Cùng với đó, Đảng ủy xã tăng cường các đồng chí trong BTV, BCH trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản theo địa bàn cư trú, nhằm nắm bắt và có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên. Nhờ vậy, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của Đảng bộ xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra…

Cùng với đó, Đảng ủy xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được khẳng định mình.

Xác định nguồn phát triển đảng viên chủ yếu trong các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… Đảng ủy xã đã chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Là một trong những chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Chi bộ thôn Lùng Tao hiện có 23 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được 2 – 3 đảng viên mới. Đồng chí Đặng Văn Tài, Bí thư Chi bộ thôn Lùng Tao cho biết: Chi bộ thường xuyên theo dõi sát sao hoạt động của các hội, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên vì nguồn phát triển đảng viên chủ yếu trong tổ chức Đoàn; chỉ đạo tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp với thực tiễn của thôn, tích cực vận động đoàn viên tham gia xây dựng Nông thôn mới, khởi nghiệp; qua đó phát hiện những đoàn viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao để bồi dưỡng, giáo dục. Bên cạnh đó, các đảng viên trong chi bộ tích cực phát huy vai trò gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để người dân noi theo, từ đó vận động quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng, có ý chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Với sự nỗ lực và cách làm phù hợp, từ năm 2015 đến nay, Cao Bồ kết nạp được 43 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các chi bộ tăng cường tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức về Đảng một cách sâu sắc; phối hợp tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng…

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Về văn hóa, xã hội: Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Bác sỹ gia đình và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Bình quân có 10,9 bác sỹ/vạn dân; 30,5 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế, phòng khám đa khoa có bác sỹ. Quy mô, mạng lưới giáo dục tiếp tục được củng cố, toàn tỉnh hiện có 852 trường và cơ sở giáo dục. Các nhà trường tích cực đẩy mạnh đổi mới giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đánh giá thực chất năng lực người học. 

31/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả.  

30/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng Trung Quốc.

29/01/2018
Đảng bộ phường Minh Khai tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng

BHG - Đảng bộ phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) có 31 chi bộ trực thuộc, với 819 đảng viên; đảng viên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị có 2.864 đồng chí, đây là phường có tổ chức Đảng, đảng viên đông nhất so với các Đảng bộ trực thuộc thành phố.

26/02/2018