Hiệu quả mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở

08:35, 26/01/2018

BHG - Nhận thấy chất lượng các cuộc họp Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở chưa cao, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 128 – KH/HU ngày 15.9.2017, về việc dự và chấm điểm; nâng cao chất lượng thực tế các cuộc họp tại cơ sở. Đây là mô hình chấm điểm đầu tiên được triển khai trong tỉnh, bước đầu cho kết quả tốt và được đánh giá cao.

Cuộc họp BCH Đảng bộ xã Lũng Táo được Tổ công tác của BTV Huyện ủy dự và chấm điểm.
Cuộc họp BCH Đảng bộ xã Lũng Táo được Tổ công tác của BTV Huyện ủy dự và chấm điểm.

Tổ công tác dự họp và chấm điểm các cuộc họp BCH Đảng bộ cơ sở các xã, thị trấn được thành lập và bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 9.2017 đến hết tháng 10.2017, đối với tất cả Đảng bộ 19 xã, thị trấn của huyện. Thành viên Tổ chấm điểm gồm 5 đồng chí trong BTV Huyện ủy có trách nhiệm dự và chấm điểm theo kế hoạch. Tổ có kế hoạch cũng như xây dựng bảng chấm điểm với những tiêu chí cụ thể, đánh giá về công tác chuẩn bị cuộc họp, nội dung triển khai, điều hành và kết luận. Ngoài những tiêu chí về phòng họp, thời gian, trang phục thì phần nội dung triển khai chiếm số điểm cao nhất, với những tiêu chí như: Việc trình bày, triển khai các văn bản của cấp trên lưu loát, rõ ràng; thảo luận quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết một cách cụ thể; thảo luận sâu về các nhiệm vụ để thực hiện trong kỳ tiếp theo... Kết quả, sau khi thực hiện dự và chấm điểm tại 19 xã, thị trấn, có 12 Đảng ủy xếp loại tốt, đạt điểm 80 trở lên; 7 Đảng ủy xếp loại khá. Đặc biệt, sau mỗi cuộc họp, Tổ công tác sẽ trực tiếp chỉ ra 1 số chỉ tiêu đạt thấp để cơ sở rút kinh nghiệm.

 Cuộc họp BCH Đảng ủy xã Thài Phìn Tủng, là một trong những cuộc họp được đánh giá khá cao, trên 80 điểm và xếp loại Tốt, đặc biệt, ở phần nội dung cuộc họp. Các đại biểu tham gia thảo luận tích cực, có trọng tâm và nhấn mạnh được những vấn đề cốt lõi, tình trạng phát triển KT – XH của xã. Đồng chí Vừ Sâu Pó, Bí thư Đảng ủy xã Thài Phìn Tủng, cho biết: Trước đây, khi chưa có Tổ công tác dự và chấm điểm, công tác chuẩn bị tại mỗi cuộc họp BCH Đảng bộ xã chưa thật sự tốt, nhiều nội dung của cuộc họp bị “bỏ quên”. Sau khi thực hiện theo Kế hoạch số 128 KH/HU, hiệu quả đã được nâng cao. Cùng đó, cấp trên sẽ thông qua bảng chấm điểm để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; từ đó, cấp dưới sẽ chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Rất nhiều ý kiến hay, nhiều vấn đề trước đây các đại biểu chưa mạnh dạn trình bày, nay đã được đưa ra cuộc họp.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Trung Thông, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy – Tổ trưởng Tổ dự và chấm điểm cuộc họp cho biết: Chúng ta luôn nhắc đến việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp BCH Đảng bộ cơ sở. Tuy nhiên, tại một số cuộc họp, về cả nội dung và hình thức đều chưa đạt. Luôn xảy ra tình trạng đại biểu thụ động, không muốn tham gia phát biểu, hoặc chỉ phát biểu thảo luận ở lĩnh vực mình phụ trách mà chưa mang tính bao quá; nên không có được những ý kiến đóng góp đa chiều,... chính vì vậy, việc thực hiện chấm điểm sẽ nâng cao hiệu quả cuộc họp, các cấp đều có thể phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình. Sau khi thực hiện chấm điểm, hầu hết cuộc họp BCH các xã đã có tiến bộ rõ rệt và hiệu quả hơn. Huyện ủy đã có báo cáo cụ thể gửi cho cấp trên và được đánh giá khá cao; thời gian tới, chúng tôi tiếp tục có những biện pháp đổi mới hơn nữa để đảm bảo chất lượng cho các cuộc họp tại cơ sở.

Mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp của BCH Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn đã, đang từng bước  nâng cao chất lượng cũng như năng lực lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các Đảng ủy viên trong việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với người dân; có thể coi đây là mô hình tiêu biểu, cần được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lời dạy của Bác soi đường chúng ta đi

BHG - Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lời dạy của Người như một "mệnh lệnh" trái tim, hiệu triệu mọi người cùng chung tay, góp sức, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng một Hà Giang đổi mới và phát triển. 

30/12/2017
Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích

BHG - Năm 2018, Đảng bộ xã Bạch Đích (Yên Minh) tiếp tục xác định mục tiêu tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 25 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã ban hành. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Phát triển văn hóa, KT - XH, QP – AN;  Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

26/01/2018
Nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Đồng Văn

BHG - Huyện vùng cao Đồng Văn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đồng Văn có 19 xã, thị trấn với những điều kiện về địa hình, khí hậu khá phức tạp. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển KT-XH là trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế. 

26/01/2018
Quang Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ  huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội (NQĐH) được cấp ủy các cấp ở Quang Bình cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát thực và khả thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng khắc phục những,  hạn chế ở cơ sở, lĩnh vực, tạo dấu ấn tích cực về thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

26/01/2018