73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

08:49, 29/01/2018

Thời kỳ hợp nhất hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên từ năm 1975 đến năm 1991

Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng Trung Quốc.

Giai đoạn tái lập tỉnh Hà Giang (tháng 8-1991) cho đến nay

Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong suốt những năm qua vô cùng to lớn. Một số những kết quả nội bật mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đạt được, đó là:

- Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân cả nhiệm kỳ đạt 6,45%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ cấu từng ngành kinh tế đổi mới theo chiều hướng tích cực.

- Sản xuất công nghiệp có bước đột phá rõ nét, đóng góp đáng kể vào thu ngân sách trên địa bàn; công nghiệp khai khoáng đã từng bước được chuyển từ khai thác, bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu; công nghiệp thủy điện tiếp tục được đầu tư đạt hiệu quả.

- Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; du lịch phát triển cả về quy mô, chất lượng, đạt kết quả, có tính đột phá, tạo tiền đề cho tỉnh Hà Giang từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc gia; lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng nhanh. Kinh tế biên mậu bước đầu đạt được kết quả tích cực, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2015 tăng 1,8 lần so với giai đoạn 2005 - 2010.

- Chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và chuyển lớp, chuyển cấp hàng năm đều tăng; 100% các xã có trường học trung tâm được đầu tư xây dựng kiên cố.

- Công tác y tế có nhiều tiến bộ, mức hưởng thụ các dịch vụ y tế được nâng lên; 100% trạm y tế xã có bác sỹ luân phiên đến trực, thăm khám bệnh cho nhân dân; 96,67 % thôn có nhân viên y tế.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc được đặc biệt quan tâm; các thiết chế văn hóa ở cơ sở từng bước được đầu tư; hệ thống bưu chính - viễn thông phát triển mạnh và đang được hiện đại hóa, hoạt động của cơ quan báo chí có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin có bước đột phá, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh tăng cao, từ vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành năm 2010 lên 13/63 năm 2015.

- Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ; nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả; các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm; chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện hiệu quả.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển; triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được triển khai tích cực, toàn diện, hiệu quả; công tác tư pháp đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm giữa các cơ quan tư pháp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các ngành, địa phương có công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, kịp thời giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện; công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; công tác đối ngoại được quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh.

(Còn nữa)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở

BHG - Nhận thấy chất lượng các cuộc họp Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở chưa cao, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 128 – KH/HU ngày 15.9.2017, về việc dự và chấm điểm; nâng cao chất lượng thực tế các cuộc họp tại cơ sở. Đây là mô hình chấm điểm đầu tiên được triển khai trong tỉnh, bước đầu cho kết quả tốt và được đánh giá cao.

26/01/2018
Đảng bộ xã Kim Thạch: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) xác định là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn. Năm 2017, Đảng bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng và phát triển đảng viên mới; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

26/01/2018
Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích

BHG - Năm 2018, Đảng bộ xã Bạch Đích (Yên Minh) tiếp tục xác định mục tiêu tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 25 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã ban hành. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Phát triển văn hóa, KT - XH, QP – AN;  Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

26/01/2018
Nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Đồng Văn

BHG - Huyện vùng cao Đồng Văn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đồng Văn có 19 xã, thị trấn với những điều kiện về địa hình, khí hậu khá phức tạp. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển KT-XH là trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế. 

26/01/2018