Đảng bộ phường Minh Khai tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng

09:10, 26/02/2018

BHG - Đảng bộ phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) có 31 chi bộ trực thuộc, với 819 đảng viên; đảng viên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị có 2.864 đồng chí, đây là phường có tổ chức Đảng, đảng viên đông nhất so với các Đảng bộ trực thuộc thành phố.

Trong năm qua, Đảng bộ phường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của Thành  ủy, sự hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy. Trên cơ sở đó BTV, BCH Đảng bộ phường luôn coi trọng việc triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng; lãnh, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện tốt công  tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch KTGS của BTV Đảng ủy đối với tổ chức Đảng, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và phân công từng đồng chí trong BTV Đảng ủy có trách nhiệm chủ trì thực hiện các cuộc KTGS; các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các tổ chức Đảng thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo KTGS cấp ủy cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ thị của cấp trên và của cấp mình. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Định kỳ nghe UBKT Đảng ủy báo cáo và trực tiếp làm việc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong năm 2017, Đảng bộ phường đã thành lập Đội tham gia Hội thi nghiệp vụ công tác KTGS của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ nhất. Qua hội thi, giúp cấp ủy, UBKT Đảng ủy nhận thức sâu sắc nhiệm vụ KTGS của cấp mình, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của cấp ủy và UBKT các cấp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác cho cán bộ làm công tác kiểm tra tại cơ sở.

Với sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, năm 2017 Đảng bộ phường Minh Khai thực hiện được 8 cuộc KTGS của cấp ủy theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó thực hiện kiểm tra 2 cuộc đối với 2 tổ chức Đảng và 8 đồng chí cấp ủy viên; giám sát 2 cuộc đối với 2 tổ chức đảng và 8 đồng chí cấp ủy viên. Đảng bộ đã lãnh, chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 Điều lệ Đảng được 1 cuộc; kiểm tra, giám sát 3 cuộc đối với 3 tổ chức Đảng và 14 đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường chỉ đạo, giao cho 2 chi bộ tiến hành thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm xuất cảnh ra nước ngoài không báo cáo tổ chức theo quy định bằng hình thức khiển trách. Đặc biệt, trong năm 2017 Đảng ủy phường đã nhận được 3 đơn tố cáo đối với đảng viên; trong đó, có 1 đơn đứng tên và 2 đơn giấu tên. Đảng ủy đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy xem xét, kết quả có 1 đơn đứng tên tố cáo không đúng sự thật, 2 đơn giấu tên tố cáo phần lớn không đúng sự thật, có nội dung đúng nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng, do đó không đủ cơ sở để xem xét kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo quy định, Đảng ủy đã yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để góp phần từng bước xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh, trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Thành Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai cho biết: Trước hết cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường lãnh, chỉ đạo  và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KTGS theo Quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác KTGS như Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); tiếp tục triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp ủy viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2018. Cùng với đó, Đảng bộ phường tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU, ngày 24.10.2017 của Đảng ủy phường về thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 12.9.2017 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch KTGS năm 2018 của cấp ủy, đưa nội dung KTGS vào chương trình lãnh đạo chung của cấp ủy, phân công Tổ cấp ủy phụ trách từng cuộc KTGS. Lãnh đạo UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch KTGS năm 2018 đề ra. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng công tác KTGS tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy các cấp, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  KT – XH mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ phường đề ra.

HIẾN CHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Về văn hóa, xã hội: Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Bác sỹ gia đình và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Bình quân có 10,9 bác sỹ/vạn dân; 30,5 giường bệnh/vạn dân; 100% trạm y tế, phòng khám đa khoa có bác sỹ. Quy mô, mạng lưới giáo dục tiếp tục được củng cố, toàn tỉnh hiện có 852 trường và cơ sở giáo dục. Các nhà trường tích cực đẩy mạnh đổi mới giáo dục, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế và đổi mới phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đánh giá thực chất năng lực người học. 

31/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội được đặc biệt quan tâm; chính quyền các cấp được xây dựng và hoạt động ngày càng hiệu quả.  

30/01/2018
73 năm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25.12.1945 -25.12.2018)

BHG - Tháng 12-1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, yêu nước chăm lo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian này quân, dân các dân tộc Hà Giang đã anh dũng, kiên cường chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới trước sự bành trướng Trung Quốc.

29/01/2018
Trưởng thôn Phù Lá gương mẫu, nhiệt tình

BHG - Hơn hai thập kỷ đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Phù Lá, xã Tân Nam (Quang Bình), ông Lùng Duy Bính (sinh 1953) luôn gương mẫu, đi đầu tham gia các phong trào thi đua của thôn, xã; đồng thời, tích cực vận động bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

26/02/2018